"Politiet satte på Alex (12) håndjern. Løftet ham inn i en cellebil. Plasserte ham i noe som minnet om et bur. Så kjørte de Alex til andre siden av Norge". Slik starter journalist Thomas Ergo i reportasjen om barnevernets og politiets håndtering av Alex i september 2021. Det er ikke første gang. Sist gang var Alex kun 10 år.  

På sin Facebook-side skriver Ergo at han nølte med å skrive om historien. Hvorfor? 

Jo, kanskje fordi jeg i prinsippet hadde bestemt at jeg har vasset i så mye elendighet de siste årene, at jeg har begynt å lure litt på terskelen min: Hva skal egentlig til for at jeg reagerer - at det kjennes i magen? En 12-åring plassert med makt i noe som likner et bur i 10 timer, over fjellet, og til andre kanten av landet. Er det noe å reagere på?..Hvis du er journalist, og lurer veldig lenge på på om du bør undersøke om en slik historie er verdt tida di, hva slags journalist er du da?" 

Thomas Ergo vant Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid i 2021. At han igjen setter lyskasteren på utsatte barn- og ungdoms rettigheter er bokstavelig talt prisverdig.

Ble nektet innsyn

Så har det altså skjedd igjen. Det aktuelle barnevernskontoret lovte for knappe to år siden, etter politiaksjonen mot 10-åringen Alex, at noe liknende aldri skulle skje igjen i Stavanger. Nå har noe liknende skjedd, i Stavanger, og mot det samme barnet. 

Til tross for fullmakter fra mor og barn i saken, ble Ergo i flere uker nektet innsyn i det taushetsbelagte saksmaterialet, med begrunnelsen i at medieomtale ikke var i barnets interesse. Aftenbladet ble i praksis hindret i å undersøke saken, mener Ergo.

Forventer samfunnet for mye av barn i krise?

Vi må gå ut fra at Bufetat og barneverntjenester agerer med med de beste intensjoner i alle vanskelige situasjoner. Tidspress kan imidlertid ofte være en sterk påvirkningsfaktor sammen med truende og vanskelig atferd. Det kan påvirke beslutninger og gjøre at fagfolk bruker for lite tid til å vurdere ulike og bedre løsninger. 

– Vi må anta at barn som blir tatt fra sine familier akutt allerede er sårbare, noe som krever enda mer av de som skal håndtere slike situasjoner, uttalte psykologspesialist og barnepsykolog Ingrid Kristine Aspli til Aftenbladet i 2020 etter å ha vært tilfeldig øyevitne utenfor barnevernets lokaler den dagen 10 år gamle Alex ble tatt fra mor, holdt og lagt i bakken av uniformert politi og deretter kjørt bort i cellebil. 

Barnet kan bli påført flere traumer på veien mot det som muligens blir bedre, var hennes advarsel den gangen. Hun understreket at sårbare barn må oppleve færrest mulig overganger, færrest mulig folk, at informasjon må times svært godt og at planleggingen må være ned til minste detalj. Dette er viktig for å holde stressnivået lavest mulig, samtidig som hjelpere ikke må ødelegge barnets tiltro - til nettopp - hjelpeapparatet.

Om den aktuelle situasjonen for 12 år gamle Alex, sier psykolog Hedvig Montgomery til Aftenbladet, at  tvangsflyttingen er som en lærebok og viser hvordan tidspress er «kongeveien til alt som går galt».

Barneombudet reagerer 

Barneombud Inga Bejer Engh kommenterer sjelden enkeltsaker, men reagerer i denne saken. Hennes engasjement handler om å ivareta barns rettssikkerhet og den konkrete fangetransporten av en 12-åring. 

Det gjør sterkt inntrykk å lese en slik historie. Det bekymrer meg at samfunnet utsetter barn for denne typen tvang.
Inga Bejer Engh, Barneombud.

- Så trist at det er til å grine av

Barn trenger tilgjengelighet, tillit og relasjon for å kunne gi uttrykk for hvordan de har det. Fagrådet har skrevet en rekke saker der vi belyser svakheter i systemene og en bønn om høyere prioritering av gode tiltak. Vi håper at den nye regjeringen med sin målsetning om en forebyggingsreform vil ta utfordingene i hjelpetilbudene til barn og unge på det største alvor.

Dette er så trist at det er til å grine av. En kan jo bare se for seg de 12-åringene en selv kjenner. Men svarene er kompliserte og krevende, når et nødvendig samarbeid med foreldre fargelegges av trusler om dratiske tiltak som omsorgsovertagelse. 
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet