Det tjenestene beskriver er at barn og unge skrives ut fra spesialistavdelingene raskere enn før uten at det finnes gode nok tilbud i kommunene. Noen kommuner har ingen tilbud overhodet for denne aldersgruppa.

Ikke glem barn og unge!

Barn flest takler pandemien og barn flest trenger ikke hjelp fra BUP eller andre instanser. Men når mange melder om økning i antall henvendelser, må vi ta det på alvor. 

Det noen beskriver som frustrerende er å se at barn og unge som lever under vanskelige forhold, blir enda mer skadelidende når personen de har hatt som en støtte, ikke er til stede. Barna trenger tilgjengelighet, tillit og relasjon for å kunne gi uttrykk for hvordan de har det.

Ikke glem barn og unge. Helsesykepleiere i skolene må ikke bli omdisponert under pandemien. Da mister vi mellomnivået og det blir vanskelig å få noen å prate med.

Eva Brekke, psykologspesialist og styremedlem i Fagrådet, om forebygging i kommunen under pandemien 

I følge Statistisk senttralbyrå omdisponerte sju av ti kommuner helsesykepleiere fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona i 2020. Alle bydeler i Oslo og nær 9 av 10 kommuner i Viken omdisponerte personell fra denne tjenesten. Nytt gult og rødt nivå i skolene må ikke føre til gjentagelse av dette.

Frustrasjon blant ansatte

Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik, er blant dem som de siste dagene har løftet problemet i sosiale medier. På sin Instagramkonto har hun postet en rekke tekstmeldinger fra ansatte i BUP og kommunale tjenester. Stor frustrasjon, utbrenthet og oppgitthet er hva de ansatte beskriver fra en hverdag med knappe ressurser og få/ingen å samarbeide med. Hun ber Regjeringen ta grep - noe vi støtter. Ny nedstenging kan skape mer utenforskap, ensomhet og psykisk uhelse. 

Vi venter på tiltak for å styrke psykiatrien og det forebyggende psykisk helse- og rusarbeidet i kommunene. Det må følge øremerkede penger med tiltakene og det HASTER!! Psykisk uhelse tar liv!
@Helsesista, Instagram

Helsesista understreker økningen i meldinger fra ansatte. Hun har i flere år mottatt meldinger fra ungdom som har det vanskelig, men det som er nytt er at psykologer som skal hjelpe ungdommene, nå tar kontakt.  

Jeg jobber som psykolog på BUP og ser hvor voldsomt denne pandemien går ut over de som har det vanskeligst. Skolevegring har skutt i taket, selvmordstanker, angst og andre alvorlige psykiske lidelser forekommer hos yngre enn tidligere. PPT har ikke kapasitet til å følge opp de som faller utenfor før det har gått lang tid og jeg sitter igjen med en følelse av at jeg ikke er i nærheten av å gjøre alt som "bør" gjøres for barna våre. Og så skal regjeringen og kommunene ta fra oss ressurser i tillegg? Jeg blir forbanna!
Sitat fra en av følgerne til Helsesistas Instagramkonto 

Det er vanskelig å måle barn og unges psykiske helse. Og flere motstemmer har understreket at de fleste takler pandemien godt og at en ikke må krisemaksimere. Noen har også vist til tall fra legevakt der en ikke kan finne noen økning i henvendelser som kunne støttet bekymringene.

Bekymringene tiltar imidlertid når kommuner og andre aktører melder om innsparinger både innen lavterskeltilbud, miljøterapeuttjenester i skoler og BUP. Å ta imot et barn/tenåring krever god kompetanse, både på deres utfordringer og familien rundt.

Barn og unge er morgendagens voksne og vi ber regjeringen være raus med øremerkede koronamidler til å opprettholde og styrke tilbudene.