I 2021 døde 241 mennesker i Norge direkte utløst av illegale rusmidler. Selv om det var pandemi uten flyreiser "styrtet" et helt passasjerfly og alle 241 om bord omkom. Nedgangen fra 324 dødsfall i 2020 er verdt å merke seg, men tallene er fortsatt skremmende høye. I tillegg må vi minne om 371 alkoholutløste dødsfall i 2021. Tallene for alkoholrelaterte dødsfall har de siste fem årene vært relativt stabile.

Vi har i mange år engasjert oss sterkt i overdosedødsfallene og de ikke-dødelige overdosene knyttet til illegale rusmidler. Vi markerer Verdens Overdosedag 31. august med filmen vi lanserte i 2021. Budskapet er fortsatt like viktig:

 

31. august er den internasjonale dagen for å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.

Over hele landet går kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner sammen for å markere Verdens overdosedag 31. august. Markeringene er ett av flere tiltak i Nasjonal overdosestrategi (Helsedirektoratet). Hovedmålet i strategien er en årlig nedgang i overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon.

Overdoser kan forebygges:

– Ikke injiser alene.
– Røyk er tryggere enn sprøyte.
– Delt dose gir redusert risiko.
– Blanding av stoffer gir økt risiko.
– Ved 3-8 dager uten stoff er toleransen nær null.
– Etter en overdose øker risikoen for en ny

Hva gjør du dersom noen tar overdose?

  • Ring ambulanse: 113. Følg veiledning. 
  • Se om du kan vekke og holde personen våken.
  • Er personen bevisstløs + puster IKKE normalt? Start hjerte- og lungeredning:
    30 brystkompresjoner + 2 innblåsinger.