Overskrift og ingress er bare en illusjon. Helsedirektøren har IKKE kalt inn til krisemøte og han er ikke opprørt. Men hvorfor gjør han ikke det? Vi har i hvertfall ikke blitt innkalt til noe krisemøte om rusutløste dødsfall.

Dette er bare en undring vi fikk etter å ha lest denne pressemeldingen fra Statens vegvesen på søndag.

Skjermdump fra VG 26.juni

I 2021 omkom 87 personer på norske veier. Rusutløste dødsfall samme år knyttet til narkotiske stoffer var 241 personer. I tillegg kommer 371 dødsfall som skyldes alkohol. 612 personer døde som følge av rusmidler i 2021. 

Disse tallene ble lagt frem 9. juni i år og vi så ingen bekymrede pressemeldinger fra Helsedirektøren. Hvorfor kaller ikke Helsedirektøren inn til krisemøte "i den store norske rusfamilien" slik vegdirektøren vil samle "den store norske trafikksikkerhetsfamilien"?

Ja, vi har en nasjonal overdosestrategi  og en politisk vedtatt nullvisjon i antall overdosedødsfall. Norge har nullvisjon for dødsfall i trafikken også.

Strategien er under revidering nå og vi deltar i en arbeidsgruppe knyttet til arbeidet. Til tross for snart 10 år med overdosestrategi, det beste vi kan si, er at antall overdosedødsfall ikke har økt de siste ti årene.
Ja, vi vet at det ikke finnes noen quick-fix.
Nei, vi forstår ikke at vi fortsatt ikke prioriterer livreddende arbeid høyere. 

Hvorfor blir ikke fagfeltet og samfunnet mer opprørt over antallet rusutløste dødsfall hvert år? Det er mange familier, venner og lokalsamfunn som blir berørt. For mange av dem preges situasjonen av skyld, skam og fortielse. 

Vi skulle ønske Helsedirektøren kalte inn "den store norske rusfamilien" til krisemøte og uttrykte sin bekymring. Dette er bare en undring fra vår side når vi går inn i sommeren som ofte er en periode hvor antall overdoser øker.

Vi understreker igjen at dette er en undring fra sekretariatet i Fagrådet på hvorfor vi alle ikke blir mer opprørt over alle de rusutløste dødsfall som skjer hvert eneste år.