Rådet for Psykisk helse og vi mener at trening som medisin bør integreres i alle behandlingstilbud innen rus- og psykisk helse over hele landet. Det skal ikke være tilfeldig og basert på ildsjeler hvem som får tilbud om trening som en del av behandlingen. 40 års forskning på trening viser effektive treningsmetoder.

Hovedmålet å gjøre noe med rus- og psykiatripasienters somatiske helse, risiko for livsstilssykdommer og korte levealder.

Trening som medisin er en like naturlig del av behandlingen som medikamenter og samtaleterapi.   

Rådet og vi har samarbeidet siden 2017. Først med å kartlegge hvem som tilbyr trening i behandling - og nå, med midler fra stiftelsen DAM, til å etablere:
- et nasjonalt fagnettverk
- regionale fagnettverk i alle helseregioner 

På fagdagen ved Klingenberg kino i Oslo sentrum var 160 personer påmeldt fra helseregion Sør-Øst. Interessen var større enn forventet og underveis i forberedelsene måtte vi skaffe en dobbelt så stor sal. Dette gir håp om at kunnskapen endelig begynner å få fotfeste.

Leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen ønsket velkommen.

Erfaringsdelingen ble sterk både fra innbyggere og ansatte.

Erfaringerskompetanse ble konkret presentert gjennom en tidligere pasient ved Blå Kors Borgestadklinikken og ved vinner av Erfaringskonsulentprisen 2022 og veileder Pål Berger, Blå Kors Steg for steg.

Vi fikk også presentert hvordan A-senteret, Kirkens Bymisjon, nylig har etablert et treningstilbud og hvordan Oslo Universitetssykehus forsker på psykologiske effekter ved sine treningstilbud.  

Jeg ble overraska over virkningen av trening. Kroppen våkna. Målingene viste at jeg gikk fra å være 20 år eldre i kroppen til å komme tilbake til min egen biologiske alder. Jeg kunne slutte med blodtrykksmedisiner og vanndrivende og fikk lyst til å gjøre nye ting. Det påvirka alt annet på klinikken også - som samtaletimene for eksempel. Jeg fikk mye mer ut av dem. Jeg ble fornøyd med meg sjøl og fikk bedre humør. Og så er det alle de små tinga - som å kunne ta på seg sokker uten å sette seg ned - og å løpe opp trappa. Det betyr kanskje aller mest.
Øyvind, tidligere pasient ved  Blå Kors Borgestadklinikken

Med grundige målinger og gode resultater har flere sykehus i Norge replikert og styrket tidligere forskningsresultater fra Grete Flemmen og Henrik Loe ved St. Olavs hospital. Funnene viser bedre somatisk helse innen få uker. Mange pasienter forteller i tillegg om en rekke positive mentale og sosiale effekter av trening og aktivitet.