Rådet for Psykisk helse og vi mener at trening som medisin bør integreres i alle behandlingstilbud på rus- og psykisk helse klinikker over hele landet. Det skal ikke være tilfeldig og basert på ildsjeler hvem som får tilbud om trening som en del av behandlingen.

Rådet og vi har samarbeidet siden 2017 - først med å kartlegge hvem som tilbyr trening i behandling - og nå, med midler fra stiftelsen DAM, med å etablere regionale fagnettverk rundt om i landet. 

Fagdagene i helseregionene er:
Helse Nord 19. september 
Helse Vest 6. oktober
Helse Midt dato ikke bekreftet
Helse Sør-Øst 10. november

På fagdagen ved Solli DPS i Bergen var 110 personer påmeldt og engasjementet var stort. Erfaringsdelingen ble sterk både fra innbyggere og ansatte. Erfaringskompetanse var konkret presentert gjennom en tidligere pasient ved Treningspoliklinikken ved Sandviken, Are Lerstein fra Medvandrerne og Pål Berger fra Blå Kors Steg for steg.

Med grundige målinger og gode resultater har flere sykehus i Norge replikert og styrket tidligere forskningsresultater knyttet til bedret somatisk helse innen få uker. Mange pasienter forteller i tillegg om en rekke positive mentale og sosiale effekter av trening og aktivitet.   

Vi gleder oss til de to fagdagene som gjenstår før jul.
Påmelding til disse er e-post til Werner@psykiskhelse.no