Rådet for Psykisk helse og vi mener at trening som medisin bør integreres i alle behandlingstilbud på rus- og psykisk helse klinikker over hele landet. Det skal ikke være tilfeldig og basert på ildsjeler hvem som får tilbud om trening som en del av behandlingen.

Rådet og vi har samarbeidet i mange år - først med å kartlegge hvem som tilbyr trening i behandling - og nå, med midler fra stiftelsen DAM, etablere regionale fagnettverk rundt om i landet. 

Av helseregionene valgte vi å ha første fagdag ved UNN i Tromsø 19. september.

45 engasjerte deltagere bidro til en spennende dag der både visjoner og hverdagsliv ble diskutert. 

Hele 15 av deltagerne hadde egen erfaringskompetanse fra enten rusbehandling eller psykisk helsebehandling. Både Fontenehus, Cafe EXIT, Marborg, RIO, Bikuben og erfaringskonsulenter var representert.

Neste ut er helseregion vest der fagdagen blir på Solli DPS 6. oktober. Påmelding til Werner@psykiskhelse.no

Fagdager i Helse-Midt og Helse Sør-Øst blir 9. og 10. november.

Med grundige målinger og gode resultater har flere sykehus i Norge replikert og styrket tidligere forskningsresultater knyttet til bedret somatisk helse innen få uker. Mange pasienter forteller i tillegg om en rekke positive mentale og sosiale effekter av trening og aktivitet.