Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Postboks 416
4604 SØRLANDET