Postboks 4959 Nydalen
0424 OSLO

Besøksadresse
Gaustad sykehus
Sognsvannsveien 21
Bygg 6