Klinikk for psykisk helse og rus
Rusbehandling (TSB) for vaksne
Postboks 1600
6026 Ålesund