Fagrådets studietur i 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien

Fagrådets studietur 2019 – Rotterdam/ Amsterdam/ Vught
Nederland er kjent for å tenke pragmatisk og hensiktsmessig rundt kontroversielle problemstillinger. 
Grunnmuren i ruspolitikken er å tolerere – eller også tillate en aktivitet eller atferd som offisielt er ulovlig. Det mest omtalte har vært såkalte Coffeeshops der cannabis til eget bruk selges - til tross for at cannabis fortsatt er ulovlig. Nederland reviderte lovverket rundt bruk og besittelse av rusmidler i 1974. Stoffene ble da delt inn i "harde og lette stoffer". I tillegg ble det bestemt at Helsedepartementet koordinerer rusfeltet og at rusbruk skal møtes med medisinske og sosiale tilnærminger framfor kriminalisering. 
Her kan du lese om besøkene vi gjorde i Nederland i 2019

Fagrådets studietur 2018 – Lisboa
Fagrådet besøkte blant annet SICAD (rusdirektoratet i Portugal), flere behandlingsinstitusjoner, lavterskeltilbud, Lisboas narkotikakommisjon og EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

Her kan du lese om Fagrådets studietur 2018

Fagrådets studietur 2017 – Wien
Vi fikk møte med den norske ambassadøren Bente Angell-Hansen, som er leder av FNs narkotikakommisjon. FNs narkotikakommisjon har sitt hovedsete i Wien. Vi møter også UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) UNODC ble vurdert som spesielt aktuell å besøke under årets studietur, med tanke på den politiske situasjonen i Norge knyttet til diskusjon om avkriminalisering.
Vi fikk også en omvisning på Schloss Johnsdorf – senter for avhengighetsbehandling i Wien. Det ble også tid til å besøke lokale rustiltak.

Her kan du lese om Fagrådets studietur 2017 

Fagrådets studietur 2016 – Roma
Den norske ambassaden i Roma ga oss innblikk i Italias økonomiske situasjon. Vi besøkte private og offentlige tiltak/institusjoner i og rundt Roma. Vi fikk også se eksempel på gatenære tiltak og erfare hvordan de jobber med skadereduksjon i Roma.
Her kan du lese om Fagrådets studietur 2016 

Fagrådets studietur 2015 – Madrid
Vi besøkte Helsedepartementet i Spania og fikk en generell oversikt over den spanske ruspolitikken. Videre besøkte vi både private og offentlige tiltak, behandlingstiltak og skadereduserende tiltak i og rundt Madrid.
Klikk her for å lese om Fagrådets studietur 2015

Fagrådets studietur 2014 – Zûrich
Vi fikk en innføring i ruspolitikken i Sveits fra nasjonale myndigheter og vi besøkte ulike tiltak innenfor behandling og skadereduksjon. Der ble også et besøk på en heroinklinikk.
Klikk her for å lese om Fagrådets studietur 2014

Fagrådets studietur 2013 – Helsinki
Vi besøkte det finske sosial- og helsedirektoratet som ga innblikk i finsk ruspolitikk. Vi besøkte forskningsinstitutt, ulike tiltak innenfor behandling, rehabilitering, bolig, lavterskel og vi så hvordan Finland jobber med rusforebyggende arbeid.

Fagrådets studietur 2012 – Havana, Cuba
Ruspolitikk, Behandling, Forebygging, Samhandling, Kompetanse, Ungdomsklinikk, Klinikk for menn og kvinner i behandling, bydelspoliklinikker, forebyggingssenter samt oppfølging i samarbeid mellom lokalsamfunn og klinikk var noe av innholdet vi fikk med oss.

Fagrådets studietur 2011 – Madrid
Vi besøkte: Koordineringsenheten for politikk- og tiltaksapparatet, nemdene som møter narkotikabrukere med hjelpetiltak fremfor straffetiltak, behandlingstiltak, poliklinikker og døgnklinikker som gir direkte tilgang til behandling uten ventetid, lavterskeltiltak, tiltak for skadereduksjon, Emcdda (European monitoring center for drug and drug addiction).

Fagrådets studietur 2010 – Stockholm
Tema for studieturen var: Forebygging, straff og behandling. Sverige har valgt å legge seg på en mer restriktiv linje i narkotikapolitikken enn de andre nordiske landene. De sier selv følgende om reaksjonene de får: Några är starkt kritiska (Bokhout van Solinge 2004), medan andra håller den för framgångsrik (United Nations Office on Drugs and Crime 2006). Vi vil legge opp til en tur med variert innhold, hvor både narkotikapolitikk, forebygging, straff og behandling blir berørt.

Fagrådets studietur 2009 – London
Programmets faglig innhold var rettet mot behandling i Storbritannia, heroinassistert behandling og kvalitetsforbedring.

Fagrådets studietur 2008 – Krakow
Det var lagt opp et program med blant annet besøk i Monar House – therapeutic community model GWAN House og Project Drop in Centre – shelter for homeless drug addicts.