Hvert år, før pandemien, pleide vi å arrangere en internasjonal studietur for ledere og ansatte i medlemsvirksomhetene. 

Vi håper å komme i gang igjen med studieturene, men per nå er ingen konkrete avtaler gjort. Det er styret som beslutter om det blir nye studieturer framover.

Turens formål er:

  • å gi faglig påfyll
  • se på erfaringer fra andre land
  • bli kjent med kollegaer fra andre deler av rusfeltet
  • få inspirasjon

Programmet omfatter alltid rusfaglige og ruspolitiske aktualiteter som preger feltet vi jobber i.

Vår årlige studietur har vært arrangert i en årrekke og turene samler bredden av fagfeltet. Studieturene er populære og blir erfaringsmessig raskt fylt opp. 

Her kan du lese om tidligere studieturer