Hvert år pleier Fagrådet å arrangere en internasjonal studietur for ledere og ansatte i medlemsvirksomhetene. I 2020 og 2021 ble dette avlyst på grunn av koronapandemien. 

Turens formål er:

  • å gi faglig påfyll
  • se på erfaringer fra andre land
  • bli kjent med kollegaer fra andre deler av rusfeltet
  • få inspirasjon

Programmet omfatter alltid rusfaglige og ruspolitiske aktualiteter som preger feltet vi jobber i.

Fagrådets årlige studietur har vært arrangert i en årrekke og turene samler bredden av fagfeltet. Studieturene er populære og blir erfaringsmessig raskt fylt opp. 

Her kan du lese om tidligere studieturer