Arendalsuka 14. - 18. august (uke 33)
Tradisjonen tro inviterer vi til arrangementer på Åpen Russcene på taket av Tyrili Arena, Vesterveien 3 i Arendal sentrum.

Åpen Russcene ble etablert på taket av Tyrili Arena i 2018. Målet med etableringen var å sikre en felles arena for å diskutere rusfag og ruspolitikk. Så langt har vi hatt nærmere femti rusdebatter på Åpen Russcene.

Som tidligere har vi et stort telt med scene og over 100 sitteplasser. I år har vi full pakke med lyd og streaming på alle arrangementer. Det er ikke mulig å leie taket uten streaming. Vi har egne lyd- og bildefolk som har ansvar for streaming. 

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

I 2019 var det 1261 innmeldte arrangementer på Arendalsuka, 204 stands og 75 200 besøkende.

Klikk her for å se årets program