Arendalsuka 12. - 16. august (uke 33)
Tradisjonen tro inviterer vi til arrangementer på Åpen Russcene på taket av Tyrili Arena, Vesterveien 3 i Arendal sentrum.

Åpen Russcene ble etablert på taket av Tyrili Arena i 2018. Målet med etableringen var å sikre en felles arena for å diskutere rusfag og ruspolitikk. Så langt har vi hatt nærmere femti rusdebatter på Åpen Russcene.

Som tidligere har vi et stort telt med scene og over 100 sitteplasser. Vi har "full pakke" med lyd og streaming på alle arrangementer som sender live på vår Facebook-side @rusfeltet. Det er ikke mulig å leie taket uten streaming. Vi har egne lyd- og bildefolk som har ansvar for streamingen. 

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

I 2019 var det 1261 innmeldte arrangementer på Arendalsuka, 204 stands og 75 200 besøkende.