Torsdag 9. februar var det duket for det aller første arbeidsseminaret i historien der temaet var; hvordan vi sammen kan sørge for at flere får tilbud om musikkterapi knyttet til lavterskeltilbud, oppfølging og behandling innen rus og psykisk helse.

Vi, i denne sammenheng, var vertskapet (det nasjonale nettverket) med gjester fra Mental Helse, Mental Helse Ung, Erfaringssentrum, RIO og A-larm. Erfaringskonsulent Kristianne S. Ervik i Polyfon  og leder av FHN Vestland Morten Sommerbakk hadde bidratt i å planlegge workshopen.

Vertskap var det nasjonale nettverket for musikkterapi i rus og psykisk helse, der Fagrådet har deltatt siden 2015 sammen med NAPHA, fem KoRus (kompetansesenter rus), Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Bergen og ressursenter for musikkterapi i kommunene - Fredrikstad kommune.

Seminaret ga mange forslag og svar på hvordan vi sammen kan samarbeide. Gode ideer og eksempler ble diskutert. 

Musikkterapi tilrettelegger for egen autonomi og har fysiske verktøy å by på. Det er et viktig supplement til teoretiske modeller. Det bør være tilgjengelig for flere fordi det er så brukerstyrt. 
Espen Aas i A-larm

Hvordan en kan kurse og utdanne både erfaringskonsulenter og andre ansatte var en av de gode ideene fra Torbjørn Mohn-Haugen i Erfaringssentrum. 

Vi i Mental Helse støtter opp om mer musikkterapi fordi musikkterapi står for likeverd og det motsatte av tingliggjøring. Musikkterapi gjør behandlingstilbudene sterkere, det er effektivt og kan bidra til å unngå dyre brudd i forløpene. Det å ha flere bein å stå på i behandlingen er viktig. Myke verdier i musikkterapi har parallelt harde økonomiske argumenter for at det fungerer.
Joachim Kjennerud, Mental Helse

Musikkterapi er en viktig del av fagutviklingen innen rus- og psykisk helsebehandling og handler om å skape utvikling, endring og å gi omsorg gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid. Musikk kan du både lytte til, snakke om, spille eller synge – alene eller sammen med andre. Du kan også lære hvordan du kan bli mer bevisst på hvordan musikk påvirker deg. 

Recovery, likeverd og brukerstyring er nøkkelord i musikkterapi.
Kliniske studier viser tydelig (signifikant) effekt på økt engasjement og motivasjon for videre behandling. Studiene viser videre redusert russug, emosjonell innsikt, redusert angst og depresjon og bedret sosial fungering.  

Nettverket har intervjuet mer enn 100 pasienter som har mottatt tilbud om musikkterapi. De gode historiene er mange.

Problemet er at tilgangen til musikkterapi er ujevnt og urettferdig fordelt, dette til tross for at kunnskapsgrunnlaget er sterkt og at musikkterapi er anbefalt i flere relevante retninglinjer

Engasjementet var sterkt på torsdagens workshop og vi gleder oss til videre samarbeid.