-Jeg var så distansert ifra følelsene mine. Jeg kunne fortelle om traumatiske ting og alt mulig uten at jeg kjente på følelser. Jeg klarte ikke å koble de to sammen. Musikkterapi ble kanalen som åpnet opp sånn at jeg har fått et mer normalt følelsesliv. Dette forteller en innbygger i  Sandnes etter å ha mottatt musikkterapi gjennom kommunens rustjeneste.

Sandnes kommune har hatt musikktilbudet i to og et halvt år, først med en 100% prosjektstilling fordelt 50/50 ruskonsulent og musikkterapeut. Etter fire måneder ble dette endret til en 100% fast musikkterapeutstilling. Etterspørselen var stor og fra nyttår ble tjenesten styrket med ytterligere en fast musikkterapistilling.

Nå har KoRus-Vest Stavanger ved Anne S. Selbekk og Fagrådet ved Torhild Kielland intervjuet nær førti ansatte og innbyggere om erfaringer, samarbeid og nytte.

Sju rapporter med brukererfaringer
Intervjuene vil danne grunnlag for den sjuende rapporten om brukererfaringer med musikkterapi i rusfeltet. Rapporten kommer høsten 2019.

Fra før er det publisert to rapporter fra Fredrikstad kommune, en fra Sør-Odal kommune og en fra Hjellestadklinikken. I 2019 kommer i tillegg til Sandnesrapporten en ny rapport fra Hjellestad og en rapport fra Uteseksjonen i Oslo kommune.

Hvilke tilbud gir musikkterapeutene i Sandnes?
I Norge satser stadig flere kommuner på musikkterapi som supplement i tjenestene til folk med rus og/eller psykiske problemer. Musikktilbudet i Sandnes har blitt en integrert del av en samlet rus- og psykisk helsetjeneste. - Å lage gode hjelpetilbud er mål nummer 1, sa musikkterapeut Tarjei Øvrelid da vi besøkte Sandnes.

Musikkterapeutene tilbyr individuell oppfølging, men også ulike gruppetilbud som band, konsertprosjekter, kor og selvhjelpsgrupper der musikklytting og sangskriving er tema.

Korus-Vest Stavanger og Fagrådet fikk intervjue 13 personer som hadde erfaringer med tilbudene og 24 ansatte/ ledere.


Trude Lønning og Bente Lyse. 

Øvrelid hadde et raskt svar da vi spurte hvordan kommunen har klart å implementere musikkterapi i kommunens rus- og psykisk helsetjeneste på så kort tid, - Gode kvinnelige ledere, sa han.

Lederne han snakket om er Rus og Psykiskhelse sjef Trude Lønning og avdelingsleder i Fagteam Rus Bente Lyse. Trude Lønning er også styremedlem i Fagrådet.

Håndbok om implementering
Fagrådet samarbeider med Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) og Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi, om en håndbok for implementering av musikkterapi i rus/ psykisk helsetjeneste. Håndboken kommer i 2020.

Les Universitet i Bergen sin kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet 

– Å herregud ska me synga brukerane friske og nå?