Pårørendedagen handler om å markere og hedre den viktige innsatsen venner og familie gjør i samfunnet - og også bidra til at deres behov blir møtt.

I Norge får rundt 1 av 10 alvorlige rusproblemer i løpet av livet. Bak hver av dem står ofte mange som er nær. Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, selv om det er dokumentert at rusproblemene rammer hele familien.
Ivareta.no

Vi har i samarbeid med Ellevill Produksjon laget en kortfilm som belyser situasjonen som mange barn og pårørende befinner seg i. Del gjerne.