Tirsdag 16.januar var statsråden på plass ved Haukeland universitetssykehus i Bergen og ga uttrykk for regjeringens prioriteringer for 2024.

Hennes hovedpoeng er at hun har ansvaret for helheten i HelseNorge. 

Tydelig forventning

Kjerkol utrykte klare forventninger til foretakene og i oppdragsdokumentet vil de får beskjed om at: - Mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer skal få et bedre behandlingstilbud. 

Målet er at disse pasientene skal:

  1. ha tilgjengelig hjelp av høy kvalitet.
  2. få mulighet til å medvirke i egen behandling
  3. ha kortere ventetider enn for somatisk behandling

To nye krav til sykehusene: 

  • De må øke døgnkapasiteten
  • Veksten i ressursbruken til psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene.

- For meg er det viktig at prioriteringsregler gir resultater. Regjeringa har en klar forventning til sykehusenes eiere om at psykisk helse skal prioriteres framover, sa Kjerkol.

Hvordan går det med pasientene?

Helseministeren var også opptatt av at det må finnes kunnskap om hvordan det går med pasientene. Det er vi i Rusfeltets hovedorganisasjon glad for.

Det må forskes mer og gjøres flere oppfølgingsstudier.

I dag må slike studier dekkes over egne budsjetter og mange institusjoner har ikke disse midlene. På generelt grunnlag er ikke rus et prioritert område i Forskningsrådet eller i foretakene, og har i mindre grad studier som sier noe om utfall av behandlingen.

Mener hun også rusbehandling?

Vi har sett kommentarer og fått spørsmål om hvorvidt helseministeren også mener TSB når hun sier at psykisk helsevern og rus skal prioriteres. Bakgrunnen for kommentarene er at det i utdypinger ofte bare nevnes psykisk helse.

Blant annet sier statsråden i sykehustalen;
- Regjeringa har en klar forventning fra sykehusenes eier om at psykisk helse skal prioriteres framover.
Dette kommer direkte etter at hun sier; - Veksten i ressursbruken til psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene.

Det er legitimt å stille spørsmålet etter å ha sett utviklingen innenfor TSB i flere regioner det siste året. Men vi kan love at Rusfeltets hovedorganisasjon vil følge med og peke på urett og eventuelt mangelende prioriteringer i 2024.