HSØ har brukt fire uker på å lande spørsmålet om de kommersielle skal inkluderes på lik linje med ideelle i anbudsrunden.

Bakgrunnen for dette er en dom i Oslo tingrett hvor Oslo kommune tapte en sak om hvorvidt de hadde rett til å reservere en anskaffelse av tjenesteytingsavtaler for inntil 800 langtidsplasser på sykehjem for ideelle organisasjoner. Oslo tingrett slo fast at Oslo kommune var uberettiget til å reservere anskaffelsen for ideelle.

Ingen endring i innhold

Helse Sør- Øst øker ikke antall plasser, antall polikliniske konsultasjoner eller åpner for lengere behandlingstid i institusjon. RHO har i flere saker stilt spørsmål omkring den faglige begrunnelsen for blant annet redusert behandlingstid i institusjon. Flere saker vil komme. 

Ny frist

Fristen for innlevering av tilbud er satt til 27. februar 2024.