Rigmor Sandodden Østby overtar jobben etter Toril Andreassen som nå fortsetter som nestleder og familieterapeut.

Rigmor Sandodden Østby kjenner både Renåvangen og fagfeltet godt. De siste månedene har hun vært sentral i arbeidet med nytt anbud i Helse Sør-Øst. Før 2010 jobbet hun som sykepleier på Ullevål sykehus og i Rendalen Kommune.

Sandodden Østby er innovativ og en av primus motorene bak Renåvangens nye tilbud om trening som medisin der de blant annet arrangerer en egen fagdag 17. april på Storstua på Koppang. Hun er personlig engasjert i fysisk aktivitet og framhever effekten på både fysisk og psykisk helse. Hun har de siste årene vært med en gruppe pasienter og trent til Birken.

Renåvangen er en privat stiftelse i Rendalen som har avtale med Helse Sør-Øst. Renåvangen gir behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til voksne fra 20 år og oppover.

Vi gratulerer Rigmor Sandodden Østby som ny daglig leder på Renåvangen og ser fram til videre samarbeid.