Møtet kom i stand i etterkant av helseminister Ingvild Kjerkols innspillsmøte med rusfeltet 16. mai om den varslede forebyggings- og behandlingsreformen. Fagrådet deltok da sammen med ca 30 andre organisasjoner fra sivilsamfunnet.

Fagrådets har både vilje, evne og kompetanse blant våre 146 medlemmer, til å kunne bidra i alle deler av regjerings reformarbeid. Som den største paraplyorganisasjonen på rusfeltet med medlemmer fra hele landet og fra alle deler av rusfeltet er Fagrådet i en unik posisjon.

Oppfølgingsmøtet handlet om konkrete innspill til reformene og en åpen dialog om utfordringsbildet både innen rusbehandling og forebygging. Ett av våre konkrete innspill til forebyggingsreformen er: 

Regjeringen bør avskaffe henvisninger, avslagsbrev, egenandeler og ventetider for barn og unge med problemer. Disse strukturene truer rask psykisk helsehjelp for barn og unge og er et kritisk punkt for mange unge når de beslutter å søke hjelp. Det at hele tjue prosent avvises av BUP etter henvisning fra fastlege sier mye om at vi har et feil rigget behandlingsapparat. Alle som ber om hjelp bør få vurdert sitt behov på en skikkelig måte.

Vi rakk innom en rekke andre temaer som vil bli berørt i stortingsmeldingen. Problemstillinger knyttet til mangelfullt tilbud og oppfølging av mennesker med alvorlige samtidige problemer (avhengighet, psykisk helse, somatikk, kriminalitet) har vi meldt bekymring for tidligere og det var viktig å gjenta dette,  samtidig som vi pekte på gode resultater flere steder i landet.
Hva skjer med pasienter og kapasitet etter avviklingen av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg var et annet tema som ble diskutert. Er det samsvar mellom behov og kapasitet? Faglig mangfold, reellt brukervalg og matching er andre viktige temaer i denne diskusjonen.

De mange og omfattende strukturelle hindringene som vanskeliggjør god kunnskapsbasert rusbehandling ble også et sentralt tema. Der viste vi til flere konkrete eksempler. 

Dette var bare noe av det som ble diskutert og for dem som savner fra straff til hjelp, egenandeler, alkohol, vanedannende medikamenter, kommunens rolle, tillitsreform, avhengighet som fag, presise intervensjoner og likeverdig tjenester pluss litt - så rakk vi det også.

Planen videre er å levere skriftlig innspill til forebyggings- og behandlingsreformen innen 30. juni. Det innspillet vil vi jobbe med sammen med styret og har våre medlemmer forslag til hva vi bør ha med så send dem til fagraadet@rusfeltet.no.

Vi takker for besøket og ser fram til videre samarbeid.