Organisasjonene ble godt tatt i mot og Bekeng gikk langt i å bekrefte at timingen var god med tanke på arbeidet med ny opptrappingsplan for psykisk helse og ny forebyggings- og behandlingsreform. 

Organisasjonene som var med i møtet var foruten Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon; Norsk psykiatrisk forening, Rådet for Psykisk helse, Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Psykologforeningen, Norsk sykepleierforbund, Mental Helse og NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR). 

Må prioriteres

Mennesker med samtidig rus- og psykiske lidelser har fått det verre under Opptrappingsplanen for rusfeltet. De får mindre, og ofte dårligere, behandling enn andre grupper og levekårsutfordringene er de fleste kjent med. Det er mye somatisk sykdom og de har betydelig kortere levealder enn gjennomsnittet av befolkningen. Nå er et ferdig pakkeforløp for pasientgruppen stanset uten at noe annet er på plass. Det gjør oss bekymret, sa Jan Gunnar Skoftedalen innledningsvis i møtet.  

Vi ønsker å lage en benk av de stolene som folk faller i mellom.
Jill Arild, leder for Mental Helse 

Ambisjoner om strukturelle grep

Regjeringen har ambisjoner om større strukturelle grep i opptrappingsplanen, fortalte Bekeng. - Det dere presenterer av problemstillinger er midt i kjernen av det vi diskuterer, sa han og inviterte åpent til videre samarbeid.

Det kom mange interessante ideer og forslag til løsninger på bordet. Enkelte midler er mulig å vri i litt nye retninger som dermed vil gi større åpning for mennesker som strever med somatisk helse parallelt med avhengighet og psykiske lidelser. 

ROP er en selvsagt del av begge innsatsene; både opptrappingsplanen for psykisk helse og behandlingsreformen.

Karl Kristian Bekeng. 

Politisk diskusjon om pakkeforløp 

- Det er en politisk diskusjon om logikken til pakkeforløp passer godt nok til mennesker med kompelekse lidelser, sa Bekeng. Nå går departementet gjennom arbeidet som tidligere regjering ledet, med et kritisk blikk. Målet er å få forløpene mest mulig individuelt tilpasset, sa han og fortalte at samarbeidet med Helsedirektoratet er godt i gang på dette området.

Han kunne ikke anslå nøyaktig hvor lang tid det ville ta å få arbeidet ferdig, men han var tydelig på at dette er en viktig bit i innsatsen framover.

Vi takker for et godt møte og ser fram til videre samarbeid.