Det manglet ikke på prominente gjester da Rådet for Psykisk helse lanserte sin ferske rapport og podcast i marmorsalen på Sentralen i Oslo sentrum denne uken. Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol satt på første benk sammen med en rekke kjente fagfolk fra rus- og psykisk helsefeltet, som Fanny Duckert, Finn Skårderud, Stian Overå og Bjarne Hansen. 

Helse- og omsorgsministeren åpnet lanseringen med å si at psykisk helse er en av regjeringens viktigste satsningsområder. - Målet er robuste mennesker med et positivt bilde av seg sjøl, sa hun og understreket at utfordringsbildet er ekstra tydelig nå etter to år med pandemi. - Jeg ser fram til å lese rapporten og å gi kunnskapen føtter å gå på, sa ministeren.

- Jakten på den skadede hjernen er feil

Førsteamanuensis ved UiB Bjarne Hansen har sammen med UiB-professor Gerd Kvale blitt kjent for å behandle tvangslidelser på fire dager. Time Magazine har trukket dem fram blant de 50 mest innflytelsesrike når det gjelder å forbedre verdens helsetjenester.

Hansen sa på lanseringsseminaret at jakten på feil og skader i hjernen knyttet til psykiske lidelser er feilslått. -Forskning må bevege seg mer mot normalfenomener som opptrer på feil tid og sted, sa han. Folk blir "lurt inn" i dårlige tankemønstre, men det betyr at de kan "lures ut" igjen også, fortsatte han til applaus. 

Når maten sitter fast i hodet

En av artikkelforfatterne bak kapitlet om psykens byggesteiner er Finn Skårderud. 
- Får vi de psykiske lidelsene vi som samfunn fortjener? Ja langt på vei er det sant, sa han i en av panelsamtalene. 

I vår kultur er illusjonen og ideen om å kontrollere det meste sterk. Vi er overopptatt og utrygge på kropp og utseende og bruker kroppen til å kontrollere tankene. På den måten sladrer spiseforstyrrelser og tvangslidelser ganske presist om vår kultur, våre verdier og kriser. Å se syk ut kan bli et språk for å ikke ha det bra.
Finn Skårderud

Gaming, digitale plattformer og identitet

Stian Overå var frigjørende tydelig i sitt normalisernde budskap om gaming. 

Gaming er i utgangspunktet en sunn og berikende aktivitet som tilbyr meningsfulle fellesskap. Men enkelte kan utvikle problemer, men tidsbruk er ikke en mal for å måle dette. Foreldre bør være påkoblet og interessert FØR de er bekymret. Se vekk fra klokka, se på helheten. Og ikke glem å se på familiens mediebruk under ett. 
Stian Overå 

71 forfattere 

Redaktør Charlotte Lundgren i Rådet for psykisk helse har sammen med en prosjektgruppe på tre satt sammen kunnskapssamlingen på seks kapitler; perspektiver på psykisk helse, psykens byggesteiner, fellesskap, relasjoner, rammer, utviklingsarenaer og overganger. Hele 71 artikkelforfattere har bidratt i arbeidet. Artikkelforfatterne er blant de fremste på oppvekstfeltet, og fagartiklene beskriver hvordan barn og unge utviklingspsykologisk går gjennom ulike trinn og milepæler. 

Målet har vært å samle kunnskap fra ulike forskningsfelt og gi god og helhetlig informasjon. Når kunnskap framstilles for spesialisert kan det være vanskelig å få øye på helheten og sammenhengene. For alt henger sammen med alt - også i kroppen.
Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 

Podcast om Psykisk oppvekst

Gjennom 18 episoder skal ulike tema belyses av ungdom og fagfolk. Fem er allerede publisert.

To av ungdommene fra podcasten var også på lanseringen og la vekt på frihet og muligheter som best ved det å være ungdom i Norge.  

Frihet er best ved det å være ungdom. Jeg er takknemlig for frihet - alle burde sette mer pris på det. 
Abdi, elev ved Stovner videregående skole i Oslo

Av negative ting kom opplevelsen av press og forventninger om å være god på mange områder.

Jeg vil ha barn som har håp og tro på livet. Vi voksne må ta oss sammen. Barn er ikke maskiner som skal prestere. Skolen er en del av livet - den er ikke livet. 
Hanan Abdelrahman, prisvinnende mattelærer

Det er mange grøfter å falle i når en diskuterer gode tilbud og tiltak innen psykisk helse for barn og ungdom og verdien av både kunnskapssamling og podcast kan bli stor. Fagrådet takker Rådet for psykisk helse for et viktig arbeid og ser fram til videre samarbeid.