Huset Oslo er et brukerstyrt hus og en møteplass for brukere i HAB (Heroinassistert behandling), LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og personer med rusutfordringer generelt, som har et ønske om å bruke Huset. 

Huset Oslo holder til i Oskar Braatens Gate 1 på Torshov i Oslo. Planen er å åpne i begynnelsen av mai og ha åpent mandager, onsdager og fredager.

Prosjektet driftes av tre brukerorganisasjoner på rusfeltet: A-larm, proLAR Nett og Foreningen for Human Narkotikapolitikk.

I august 2022 åpnet åpnet de samme organisasjonene "Huset Sverresgate" i Bergen sentrum. Fra før har Tromsø sin brukerstyrte Kafé X, men denne har en rusfri profil og er drevet av brukerorganisasjonene Marborg og RIO. 

Hvilke oppgaver har de frivillige?

Frivillige i Huset Oslo vil sammen med daglig leder og ansatte drifte det daglige arbeidet, i både husets innhold og struktur. Huset Oslo skal fasilitere for, og legge til rette for, brukerstyring og brukerdeltakelse, eierskap og empowerment. Arbeidsoppgavene vil være varierte alt etter hva innholdet i Huset utvikler seg til å bli. Alt fra matlaging, planlegge og gjennomføre aktiviteter, holde huset i orden med mer.

A-larm, proLAR Nett og Foreningen for Human Narkotikapolitikks beskrivelse  på Facebook

Huset søker etter frivillige med gode evner til å motivere til og utvikle godt miljø. Som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er kreativ og har engasjement for brukergruppen. Organisasjonene tenker at det bare er positivt om de friviilige har egen bruker- eller pårørende/nærstående erfaring, eller annen god kjennskap til målgruppen.

Interessert? Ta kontakt med Chris på: 912 47 391

Teksten er hentet og inspirert fra organisasjonenes Facebook-side