Den siste uka har Veslelien hatt et utbrudd av korona. Fem personer har til nå fått påvist smitte og over 100 pasienter og ansatte er berørt.

Ros til pasienter og ansatte
Vi har hatt en prat med institusjonsleder Ragnhildur Nielsdottir. Hun berømmer pasienter og ansatte for en beundringsverdig innsats under smitteutbruddet. Pasientene må oppholde seg mye på sine egne boenheter og de ansatte som ikke er i karantene har frivillig akseptert fritidskarante. - Dette vil de raskest mulig gjennom, sier hun.

Behandlingstilbudet påvirkes
- Vi er særlig opptatt av hvordan behandlingstilbudet påvirkes av situasjonen som nå preger institusjonen, forteller Nielsdottir. - Det meste av det ordinære tilbudet er satt på vent. Her handler det meste om å servere mat, følge opp pasienter individuelt i forhold til deres fysiske og psykiske helse og å lage en best mulig hverdag for den enkelte, gitt den situasjonen vi har havnet i, sier hun. 

- Det er viktig for oss å trygge pasientene, alle får regelmessig tilsyn av vår smittevernansvarlige lege som er på institusjonen hver dag. Vi er heldig som ligger landlig til med flotte nærområder. Det er mye ambulerende terapi. Både miljøterapeuter og psykologer/psykologspesialister har mange gåturer med samtaler med pasientene. Vi er glade for de digitale løsningene våre, som gjør det mulig for ansatte å ha samtaler med pasienter, uavhengig om de er i karantene eller på Veslelien.
Institusjonsleder Ragnhildur Nielsdottir

Veslelien er en stor institusjon, noe som gjør det mulig å isolere pasienter som er smittet. Alle pasientene har egne boenheter og ved behov, så er det også mulig å isolere pasienter i et eget bygg, sier Nielsdottir.

Gode smittevernsrutiner
Når vi lurer på om smittevernrutinene ved institusjonen er gode nok, sier institusjonsleder Ragnhildur Nielsdottir at dette er en viktig påminnelse om å etterleve rutinene og hun forteller om rutinene ved institusjonen:

Vi følger de alminnelige smittevernsrådene med å holde avstand, god håndhygiene og å unngå fysisk kontakt. Det er praktisert gjennom hele pandemiperioden. Vi bruker beskyttelsesutstyr hvis vi ikke klarer å opprettholde to meters avstand til pasienter. Det obligatoriske tilbudet har hatt større grad av avdelingsinndelinger enn normalt og fokus på å ha mindre grupper. Andre rutiner har vært mer dynamiske og tilpasset smittetrykket i nærmiljøet. Det være seg tilbud om bruk av treningssenter, besøkskontroll og anledning til å gjennomføre treningsturer.

 

Vi har lagt stor vekt på avdekke eventuell smitte, ved å ha omfattende testregime under hele perioden av pasienter som har vært på treningstur/overnattingstur. Pasienter som har vært på treningstur i «gule kommuner» er blitt testet første dag etter retur og har måttet være i karantene til testsvar foreligger. Vi har i tillegg valgt å ta en ny test etter tre dager uten å pålegge karantene, men for å fange opp smitte tidlig. Dette har vært vurdert ut ifra en forholdsmessig stor belastning for pasienter med å være i karantene i en hel uke. Pasienter som grunnet nødvendig ærend har vært på treningstur i «røde kommuner», har sittet i karantene til svar på andre test foreligger.

Smitteskam
Som leder er jeg svært opptatt av at ansatte og pasienter ikke skal føle skam over den situasjonen vi er i, understreker Nielsdottir. - Det gjør vi ved å gi grundig informasjon og ha samtaler med alle, en til en, opptil flere ganger. Vise forståelse for at selv om alle forhåndsregler er tatt, prosedyrer er fulgt, så har vi med et ekstremt smittsomt virus å gjøre. Alle kan blir rammet, og det er ikke noe å skamme seg over.

Gode råd til andre
Selv om Veslelien er midt i et smitteutbrudd hvor en ennå ikke vet helt sikkert om flere er smittet, spør jeg til slutt om hva de kan formidle av erfaringer til andre som kan komme i samme situasjon.

- Det er viktig å ha gode planer som raskt iverksettes når smitte er et faktum. Etablere en operativ beredskapsgruppe med lager, sykepleiere og ledere som kan iverksette tiltak raskt. For oss har det vært et helt avgjørende å ha vår samfunnsmedisiner/ smittevernansvarlig lege med på laget. Sikre godt samarbeid med kommunehelsetjenesten i institusjonskommunen, med tydeliggjøring av ansvarsforhold. Hvor kommunehelsetjenesten håndterer smittetilfeller overfor de ansatte, mens vi som institusjon håndterer dette overfor pasientene.

Fagrådet er kjent med at det har vært smittetilfeller på flere andre institusjoner og Veslelien er ikke alene om å være i denne situasjonen. Vi er glad for Veslelien har valgt å være åpen om sitt smitteutbrudd. Selv om det ikke kan utelukkes at det kommer flere smittede blant de mer enn 100 pasientene og ansatte føler vi oss trygge på at det jobbes godt med å få smitten under kontroll.

Vi i Fagrådet ønsker pasienter, ansatte og institusjonsleder Ragnhildur Nielsdottir lykke til i det videre arbeidet. Det blir en annerledes påske på Veslien. Alle fortjener overoppfylte påskeegg og en riktig god påske.

Veslelien er en institusjon som tilbyr sekvensiell- og langtids døgnbehandling, innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). De har til sammen 50 plasser, hvorav 45 plasser for pasienter tilhørende Helse Sør-Øst og fem plasser for pasienter tilhørende Helse Nord. Veslelien ligger landlig til ved Brumunddal i Innlandet fylke.