– Tyrili har foretatt en undersøkelse blant medarbeider og pasienter om korona-situasjonen. Vi ønsket å få mer oversikt for å kunne gjøre justeringer og tiltak videre.
Anders Dalsaune Jansen, leder Tyrilistiftelsen

Spørreundersøkelse
Forsknings-enheten i Tyrilistiftelsen publiserte denne uken resultatene av en intern spørreundersøkelse om hvordan pasienter og medarbeidere opplever korona-situasjonen. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 6. – 9. april.

111 pasienter og 180 medarbeidere deltok. I all hovedsak er både medarbeidere og pasienter godt fornøyd.

– Selv om situasjonen er krevende, sier pasienter og medarbeidere at de føler seg trygge og ivaretatt. Det er gledelig og det skal vi alle jobbe hardt for å opprettholde framover.
Camilla Fjeld, nestleder Tyrilistiftelsen

Ettersom vi ikke vet varigheten eller omfanget av perioden vi er inne i, pluss at endringer i korona-situasjonen skjer raskt, forventer Tyrili at opplevelser, erfaringer og refleksjoner hos medarbeidere og pasienter vil endres. Resultatene fra undersøkelsen tolkes dermed ikke som en endelig fasit for hvordan de skal jobbe fremover, men som et verktøy for å justere arbeidsforholdene og behandlingstilbudet slik at de kan sikre og ivareta alle på en best mulig måte.

– Alt dette ukjente fører med seg mye usikkerhet
Medarbeidere i 15 ulike enheter i Stiftelsen har svart på undersøkelsen, inkludert enheter som økonomi, stifinner-team og administrasjon. Et klart flertall opplever organisering av tiltak og ledelse under pandemien, som bra.

Medarbeiderne har også gjort en vurdering av egen psykososial helse hvor nær sju av ti er engstelige for at de selv eller noen i nær familie skal bli smittet av korona. Nær to av ti opplever konsentrasjonsvansker og søvnforstyrrelser. Hele ni av ti
holder seg fysisk aktive og mer enn åtte av ti beskriver trygghet i rollen de innehar i Tyrilistiftelsen.

– Jeg savner veldig å kunne ha fysisk kontakt med andre
Pasientene i Tyrilistiftelsen beskriver at de blir godt ivaretatt og at behandlingshverdagen er godt tilrettelagt i situasjonen. Mange strever imidlertid med bekymringer knyttet til at medpasienter, familie og de selv skal bli smittet av korona.

Over halvparten beskriver søvnvansker og fire av ti beskriver økt grad av angst og uro. Halvparten ønsker større tilgang på legetjenester og tre av ti større tilgang på psykologtjenester.

Forsknings-enheten i Tyrilistiftelsen sier at de ved behov vil gjennomføre oppfølgingsundersøkelser gjennom unntaksperioden.

Les mer om undersøkelsen ved å klikke her