Den åpne dør er en omsorgsinstitusjon for mennesker i aktiv rus. Det gir noen utfordringer som ansatte må jobbe med og reflektere over, hver eneste dag. 

- Å akseptere at andre mennesker ønsker noe annet enn det vi mener er det beste og mest hensiktsmessige, er vel noe av det vanskeligste å akseptere i vår arbeidshverdag.

Silje er vernepleier med videreutdanning i kognitiv terapi og psykisk helsearbeid. Hun startet på Den åpne dør etter en periode som student ved institusjonen. Hun har arbeidet både som miljøterapeut og de siste fire årene som helse- og sosialfaglig leder.  Slik sett kjenner hun institusjonen godt og føler hun vet hva hun går til i denne lederjobben.

Glad for muligheten
Jeg er kjempemotivert for denne jobben, men samtidig ydmyk. Det er en sterk og solid institusjon med gode verdier og mange dyktige medarbeidere. Verdier som er viktig å ha med seg i arbeidet med vår brukergruppe, sier Silje.

Min oppgave som leder er først og fremst å legge til rette for at beboerne får et så verdig botilbud som mulig. Jeg skal sørge for at vår institusjon gir "Omsorg for hele mennesket", et begrep Frelsesarmeen bruker som overskrift for vårt arbeid. Jeg skal kunne se hele mennesket, systemet og instanser rundt, sørge for at institusjonens ord blir til handlinger og sikre en helhetlig og forsvarlig behandling av beboerne.

Frelsesarmeen har gode rutiner og det er tydelige roller. Som nyansatt leder føles det trygt. Jeg får mye god hjelp og støtte fra regionleder og Frelsesarmeens rådgivere. Videre har også tidligere leder Grete Støver vært til stor støtte.

Den åpne dør
-  omsorgsinstitusjon eid og drevet av Frelsesarmeen.
-  
23 plasser, 21 er med i avtalen med Velferdsetaten Oslo kommune
-  ubegrenset botid, de fleste bor der 3-4 år 
- 12,6 årsverk fordelt på 20 personer

Får til mye
Den åpne dør er et sted for mennesker som er i behov av tett oppfølging og har lang erfaring i å yte bistand til å ivareta egenomsorg og daglige gjøremål til personer med pågående rusbruk, risikoatferd, funksjonsfall og helsemessige utfordringer. I starten jobber vi med struktur, medisinsk stabilsering og kontaktetablering. Når det er gjort kan vi sammen med beboeren starte arbeidet med å jobbe planmessig. For de beboerne som bor her over tid og vil ha hjelp, så får vi til mye. 

- Det finnes ikke noe hyggeligere enn å hjelpe en beboer med å pakke ned rommet for så å flytte inn i egen permanent bolig eller dra i behandling.

- Våre beboere lever i en helt annen virkelighet enn oss. Rusbruken skaper som regel mye uro, det kan oppleves som både uforutsigbart og uforståelig for oss som hjelpere. Vi skal være ydmyke overfor egne roller og maktbalansen mellom personalet og beboere. Det kan være vanskelig, fordi man ønsker å gjerne og hjelpe, være tilgjengelig og til stede, samtidig som man skal være grensesettende og rettferdig i vårt arbeid. Ambisjoner og mål er temaer som det ofte snakkes om, hvilke mål er våre og hvilke er beboernes?

Samarbeid
Det er i dag et godt samarbeid med bydelene i Oslo som er de som henviser beboere til tilbudet.

Vi ser at der vi etablerer kontakt med bydelen tidlig under oppholdet, har vi best resultater. Vi har gode erfaringer med bydelene, men der hvor vi kjenner ruskonsulentene og de kjenner oss, glir samarbeidet lettere.

Anbud
Frelsesarmeen har avtale med Oslo kommune om drift av Den åpne dør.

-Det er for tiden en ny anbudskonkurranse og for kort tid siden leverte vi inn anbud for en ny periode. Vi er selvfølgelig spent på utfallet, men er trygge på at vi i dag leverer et godt faglig tilbud som en omsorgsinstitusjon. Man har jo også en mulighet til å gjøre om der man ser det er behov, for å bevege tilbudet i tråd med forandringene i samfunnet.

Vi ønsker Silje Herbrandsen-Mesgarzadeh lykke til i arbeidet som leder ved Den åpne dør og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.