Ved botiltaket Domus Dordrecht, som huser 25 personer med både rus - og psykiske problemer, er det per dato ingen som injiserer lenger - og det går derfor år mellom hver overdose (bildet: avdelingsleder ved Domus Dordrecht).

Snuoperasjon til tryggere rusbruk
Ruspolitikken i Nederland har hjulpet folk til å velge å snorte/sniffe eller røyke rusmidler framfor å injisere. Dette har ført til redukjon av overdoser, men også andre rusrelaterte skader.

Frelsesarmeens tiltak i Dordrecht, Nederland. Nederst til høyre leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen gir en glassengelgave fra Kirkens Bymisjons "I jobb" - med sombolverdien - av knust glass kan en lage noe nytt og vakkert. Foto: Vidar Hårvik[/caption]

Gir tilbud om husrom til nær 100 personer
Dordrecht har 120 000 innbyggere og ligger 20 minutters togtur fra Rotterdam. Frelsesarmeens to tiltak gir nær 100 personer husrom fordelt på ulike målgrupper.

  • 25 boliger er langtidsboliger som allerede har eksistert i 8 år - for hjemløse med alvorlig rus -, psykiske problemer og gjerne vold/kriminalitetsbakgrunn. Femten fulltids stillinger bemanner boligen 24/7.
  • "Shelter" - med et akutt bolig- og aktivitetstilbud kan huse opptil 70 personer per natt.
    • Femten av plassene er reservert dem som har jobb, men mangler bolig i et vanskelig boligmarked
    • I overkant av femti plasser er for andre hjemløse

Et stort skritt å komme under tak 
De ansatte beskriver at de hjemløse vegrer seg for å søke hjelp og at det er et stort skritt å komme innendørs. De ser hjemløse fra alle samfunnslag og skammen rundt en komplisert livssituasjon med økonomisk ruin, relasjonsbrudd og rusmisbruk er krevende.

Deres fremste oppgave er å fange de opp, gi råd og håp om bedre dager. Tre ganger i uka jobber shelteravdelingen oppsøkende der de tilbyr hjemløse en bredde av hjelpetiltak og ikke minst tak over hodet.

De prioriterer fysisk helse høyt med somatiske undersøkelser, strukturert trening i treningsrom og gatefotball.

Alle deltakerne på årets studietur. 

Ingen alternativer gjør de ansatte kreative på å finne løsninger
For åtte år siden fantes ingen langtidsboliger i Dordrecht for målgruppa med rus og psykiske problemer. Fortsatt er Domus det eneste alternativet. Dermed er de ansatte drillet i å finne konstruktive løsninger når konflikter oppstår.

De har fått til enkle husregler om nattero, å kun bruke narkotika i egen leilighet og at det ikke er lov å omsette stoff på huset. De ser at folk oppnår større stabilitet og klarer å motta hjelp for problemer de tidligere ikke kom i posisjon til. Enkelte klarer de å hjelpe videre inn i egne leiligheter, andre kan bo resten av livet i botiltaket.

Verbale konflikter oppstår daglig med 25 personer i samme boligkompleks, men de har sjelden fysiske eller voldelige situasjoner.

De ansatte drømmer om en egen enhet for kvinner og flere mindre enheter som kan være "satelitter" utenfor Domus. Det er effektivt for de ansatte å gi hjelp når alle bor samme sted, men samtidig en stor utfordring å samle så mange problematiske livssituasjoner i samme hus. Hver person har sin unike historie og de ansatte strekker seg langt for å gi folk individulle tilbud.

Prislappen som myndighetene i dag betaler for enheten med 25 boliger per år er 1,7 millioner euro

Målet for beboerne er ikke rusfrihet eller å "bli frisk" av sin psykiske lidelse. Folk her har ofte gitt opp og vet ikke lenger hva de vil eller liker, forteller avdelingslederen. Målene er verdighet gjennom en trygg bolig, innhold/mening, hjelp til å sette grenser og finne balanse i hverdagen.

Likheten til mange norske tiltak var slående. Den største forskjellen handlet om hvordan Nederland har klart å gjennomføre en politikk der folk bruker rusmidler på en mindre skadelig måte. Nær sagt ingen injiserer og overdosetallene har rast ned.