Byrådet vil kutte 4 millioner
Jobben har vært mye omtalt etter at byrådet i Oslo foreslo å kutte 5 millioner kroner i kommunal støtte til tiltaket. De borgelige partiene og Rødt gikk raskt ut og sa at kuttet "ikke kom på tale". Senere inngikk Rødt en avtale med byrådet,  som reduserte kuttet fra 5 til 4 millioner kroner pr år. 4 millioner er så dramatisk at Frelsesarmeen anslo at ca 30 brukere ikke lenger ville få arbeids- og aktivitetstilbud i regi av Jobben.

Tre millioner for å utvikle tiltaket videre
Daglig leder ved Jobben Jorunn Mathisen og leder for Frelsesarmeen Region Sør Frode Woldsund, takket for pengene på vegne av Jobben. Begge understreket at det først og fremst er brukerne som vil bli tapere hvis kuttet opprettholdes. To av brukerne understreket også betydningen av å ha noe "å gå til om morran" og at noen stiller krav til deg.

Helseministeren understreket at de 3 millionene er for å utvikle tiltaket videre og ikke som erstatning for kuttet som Byrådet har foreslått.

Han henvendte seg til lokalpolitikerne som var tilstede og ba dem fortsatt ta kampen i budsjettbehandlingen i Oslo bystyre. Lokalpolitikere fra Høyre, Venstre, KrF og Frp var tilstede på Jobben mandag ettermiddag og lovte at de fortsatt skal arbeide hardt for at tiltak som Jobben skal videreføres - minst i det omfang det er i dag.

Tilskuddet til Frelsesarmeens Jobben kommer fra Helsedirektoratets restmidler knyttet til "aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer". Ca 40 millioner kroner i restmidler ble fordelt i dag.