For Rusfeltets hovedorganisasjon er det først og fremst dialog med, og møter i FNs narkotikakommisjon (CND) i Wien, som er viktig å delta på. CND har årlige møter som pleier å foregå i mars hvert år. CND overvåker og analyserer den globale narkotikasituasjonen med mål om å redusere både tilbud og etterspørsel. De utarbeider resolusjoner og fatter vedtak. 

Gjennom vår nye rådgivende status er det mulig å gi direkte innspill i forkant av disse møtene og delta i sesjoner, events, konferanser og andre aktiviteter. Vi har også mulighet til å arrangere egne uformelle møter på temaer som vi er spesielt opptatt av. 

I am pleased to inform you that on 7 June 2023, the Economic and Social Council (ECOSOC) adopted the recommendation og the Committee on Non-Governmental Organizations (NGOs) to grant special consultative status to your organization. Please accept our heartfelt congratulations. Consultative status for an organization enables it to engage in a number of ways with ECOSOC and its subsidiary bodies, the Human Rights Council and, under specific conditions, some meetings of the General Assembly and other intergovernmental bodies, as well as with the United Nations Secretariat.
Wook-Jin Chang, Chief, NGO Branch.

Forhandlingene om de ulike resolusjonene og vedtakene er krevende da det er stor avstand mellom ulike land. Etter Russlands invasjon av Ukraina har forhandlingene blitt vanskeligere, fortalte fagdirektør i HOD, Torbjørn Brekke, til Rus & Samfunn før møtene nå i 2023. 

Internasjonal ruspolitikk påvirker norsk ruspolitikk om vi vil eller ikke. Samtidig er det slik at Norge har mye å lære andre land. Vi vet at rusavhengige i flere andre land mangler tilgang til helsetjenester og at menneskerettigheter brytes daglig. Vi gleder oss til å utvikle vårt samarbeid med FN og skape nye internasjonale kontakter.