Cannabis er som andre narkotiske stoffer kontrollert gjennom FNs narkotikakonvensjon fra 1961 og har fram til nå vært kategorisert som et rusmiddel med «spesielt farlige egenskaper». Det har gjort at cannabis er ulovlig å bruke, fremstille og selge de fleste steder i verden.

Nær ved å fjerne forbud

De siste to årene har det vært mye debatt. Avgjørelsen som ble tatt 2. desember om å flytte cannabis til listen over svært avhengighetsskapende stoffer, betyr ikke legalisering. Lovlig produksjon og salg av cannabis er framover begrenset til forskning og medisinsk bruk etter internasjonal lov. Avgjørelsen er basert på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Dette er svært gode nyheter for de millioner av mennesker som bruker cannabis av terapeutiske årsaker, og det kan åpne for at et enormt antall pasienter vil få tilgang på medisiner med lavere risikoprofil og færre bivirkninger enn medikamentene de tilbys av legestanden fra før. Dette reflekterer også den kraftige utviklingen av cannabismarkedet som allerede pågår internasjonalt.
Arild Knutsen, leder av FHN til Nettavisen 

WHO-rapporten peker blant annet på at mer enn 50 land over hele verden allerede har  innført programmer med medisinsk cannabis. FN kom i denne runden svært nær å fjerne forbudet mot cannabis. 27 land stemte imot, 25 stemte for og ett land avsto fra å stemme.