I forrige uke deltok Fagrådets rådgiver, Torhild Kielland, på møtet mellom Helseminister Ingvild Kjerkol og sivilt samfunn om Norges posisjoner i internasjonal narkotikapolitikk. Helseministeren var tydelig på at "folk med rusproblemer skal møtes med hjelp framfor straff. I samme åndedrag understreket hun at regjeringen er i mot generell avkriminalisering, men vil arbeide for at avhengighet inkluderes internasjonalt som et samarbeidsområde innen helse."
 

Side Event - samarbeid

I tillegg til hovedmøtene foregår det en rekke Side Events som de ulike land eller sivilt samfunn arrangerer. (PDF, 225KB) Fra Norge er det i år kun FHN som arrangerer et Side Event. Det gjør de sammen med International Drug Policy Consortium (IDPC) og Correlation - European Harm Reduction Network (C-EHRN)

Deres Side Event har tittelen; Nordic Criminalization and Decriminalization models - Lessons Learned og foregår torsdag 17. mars kl.09.00 - 09-50. Du kan følge eventet på Zoom.

Økt oppmerksomhet om ruspolitikk

På dialogmøtet med Helseministeren deltok også John Melhus fra FHN hvor han fremhevet behovet for Norges fortsatte oppmerksomhet på menneskerettigheter , deltakelse av sivilt samfunn samt det presserende behovet for å revurdere kriminalisering i narkotikapolitikken.

Vi har tatt en prat med John Melhus i FHN som er koordinator for arrangementet i Wien. 

Det er viktig å holde interessen for Norden  og nordisk ruspolitikk aktuell, selv om vi er på ulikt sted. Det er slik at det foregår debatt om kriminalisiering/avkriminalisering i alle nordiske land. Selv i Sverige er debatten såvidt begynt - en av de ledende kriminologene har anbefalt avkriminalisering.
John Melhus

- Når det er sagt så har rusreformdebatten i seg selv bidratt til en oppmerksomhet om ruspolitikk i sin alminnelighet som vi ikke har sett tidligere, sier Melhus. Den oppmerksomheten er det viktig for oss i FHN at vi klarer å holde opp gjennom de neste årene nasjonalt og internasjonalt, understreker han. 

Fagrådet ønsker FHN lykke til med sitt Side Event under årets møte i CND.