På nyåret landet nye N.K.S Kvamsgrind AS en avtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som innebærer tre kjøpte plasser uten sluttdato - og en fjerde plass med opsjonsavtale Vi tok en prat med daglig leder Jannicke Bergsaune og avdelingsleder Marianne Tevik Singstad.

Har investert 20 millioner kroner

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) har investert over 20 millioner kroner i oppussingen av Kvamsgrind, for å gjøre stedet bedre egnet for ungdom.

Det har blitt både gamingrom og sanserom, for uten treningsrom og stuer der en kan trekke seg tilbake.

Det jobbes også med å få på plass en treningsleilighet der ungdommene kan få prøve seg på egenhånd, eller være sammen med familie og venner som kommer på besøk. 

- Rus er et familieproblem som påvirker alle. 
Jannicke Bergsaune

Vil tenke nytt

Kvamsgrind tenker nytt og vil utfordre systemene som, etter deres syn, er mer budsjettdrevet enn kompetansepreget. Barnevernsinstitusjonsutvalget pekte på noen tydelige svakheter i systemet som Singstad og Bergsaune også er opptatt av. Som at barnevernsinstitusjonene ikke skal tilby rusbehandling til ungdommene som kommer dit. Systemene krever at rusbehandling skal foregå poliklinisk annet sted (i spesialisthelsetjenesten). Som kjent avviser BUP fortsatt rusmiddelproblematikk flere steder i landet - noe som åpenbart er et stort problem for ungdommene som kommer frivillig eller på tvang til barnevernsinstitusjoner. 

- Vi ønsker å være framoverlent og grensesprengende. Vi vil vise hva som er viktig å prioritere. Vi vil bli skikkelig gode! Vi kjøper ikke "Sånn er det bare".
Marianne Tevik Singstad

Kvamsgrind har allerede startet samarbeidet med St. Olavs hospital med mål om å få til arenafleksible avtaler med dem. 

Strevsomme egenandeler

Et annet paradoks i systemene er kommuners egenandeler knyttet til barn og ungdom i barnevernsinstitusjoner

En enkelt ungdom koster opp mot 177 000 kroner i måneden mens samme ungdom får gratis behandling i TSB den dagen hen fyller 18 år. Dette kan medføre at flere kommuner unnlater å sende barn som er i vanskelige livssituasjoner til god behandling, i påvente til at de fyller 18 år. 

Mat som døråpner 

Marianne Tevik Singstad og Jannicke Bergsaune opplever at det er en mal som alle institusjoner skal presses inn i, dette på tross av at en ikke har de beste resultatene å vise til på feltet (jfr. Barnevern institusjonsutvalgets rapport NOU 2023:2024 Med barnet hele vegen – barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit). Men engasjementet og ambisjonene om å skape gode tilbud er de viktigste driverne. - One size doesn't fit all, sier de.

Ett av grepene er å ansette en kokk i en av miljøterapeutstillingene. Et annet grep er å satse på friluftsliv og samarbeid med nærliggende skoler. - Mat kan være en viktig døråpner både til bedre helse, men også til meningsfull aktivitet, kunnskap og fellesskap, sier Bergsaune. De har allerede 40 søkere til denne ene stillingen. På de øvrige 15 turnus-stillingene har de fått inn over 160 søkere. - Vi er svært takknemlige over engasjementet i å være med på å bygge opp noe nytt, sier Tevik Singstad.

Vi ønsker Kvamsgrind alt godt i forberedelsene til åpning høsten 2024 og håper de kan påvirke systemene til å bli mer fleksible.