Målet med det nasjonale forløpet er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for helse- og rusproblemer, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet, skriver Helsedirekoratet på sin nettside

Høyere forekomst av helseplager

Barn og unge i barnevernet har høyere forekomst av helseplager enn barn og unge ellers i befolkningen. De har også høyere risiko for å utvikle atferdsproblemer og rusmiddelproblemer.

Nasjonalt forløp for barnevern beskriver hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge et godt og helhetlig tjenestetilbud. Målet er at barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog og Bufdir-direktør Hege Nilssen i en pressemelding. 

Det er barnevernstjenesten som setter i gang et forløp for et barn, når de vurderer at det er behov for det og etter dialog med barn og foreldre. Det kan både være i undersøkelsesfasen eller etter at det er igangsatt hjelpetiltak. Forløpet gjelder også barn som bor i fosterhjem eller på institusjon. 

Helsetjenestenes rolle i det nasjonale forløpet er å tilrettelegge for strukturert samarbeid, gi nødvendig helsehjelp og samarbeide med barn, foreldre og barnevernet.

Lanseringswebinar

Helsedirektoratet og Bufdir inviterer til lanseringswebinar 16. februar kl. 12.00-13.00. Meld deg på webinaret i her

Ruspolitisk Arena 10. mai

Barnevern og barn og unges helse er kjernen for vår Ruspolitiske arena 10. mai: 
"Barn og unge voksne ruser seg! Hvem tar ansvar? Vi inviterer til å tråkke i hverandres bed". Påmeldingen har åpnet.

Vi vier en hel dag til perspektiver og kunnskap knyttet til hva som må til for å gjøre hverdagen bedre for barn og unge i utenforskap.