HAB er et 5-årig prøveprosjekt med følgeforskning. HAB ledes av SERAF (Universitetet i Oslo) i samarbeid med RusForsk (Oslo Universitetssykehus), Bergen Addiction Research (BAR) (Helse Bergen), Center for Rusmiddel Forskning (CRF) (Århus Universitet) og brukerorganisasjonen proLAR Nett​.

Studien som baserer seg på 26 intervjuer, viser at de skadereduserende konsekvensene av HAB er de tydeligste. Dette gjelder også for pasientene som i liten grad benytter seg av andre hjelpetilbud og som fortsatt lever veldig ustabile liv mens de er i HAB.

Den første og største forandringen skjer når de kommer inn i HAB. Da får de stabil tilgang på medisinen de trenger, i trygge omgivelser. Dette gjør at de slipper mye av det kontinuerlige presset for å skaffe penger til å kjøpe illegal gateheroin, og alt det innebærer av kriminalitet og uønskede handlinger for pasientene. Dette har flere positive ringvirkning for hverdagen og livskvaliteten deres.

Forsker Rune Ellefsen 

Fordeler og ulemper ved HAB

I studien forteller pasientene at de benytter seg av tilhørende somatiske og psykososiale tilleggstjenestene i større grad enn de ellers ville gjort. Forskerne tror at dette sannsynligvis skjer når tjenestene er kontinuerlig tilgjengelige der pasientene befinner seg daglig, kombinert med at pasientene har tillitt til de ansatte og føler at de blir tatt på alvor. Mange beskrev spesielt positive erfaringer med å få bistand fra sosionomene til å følge opp et variert spekter av ønsker og utfordringer. 

Pasientene beskriver reell medvirkning i egen behandling og at de opplever å bli møtt og behandlet på en respektfull måte. Dette skiller seg fra negative erfaringer med stigmatisering de opplever å ha blitt møtt med i annen behandling og på andre samfunnsarenaer.

Analysen identifiserer også ulike problemstillinger som nyanserer tilfredsheten. Enkelte utfordringer kan hindre gode behandlingsresultater. Det å identifisere disse faktorene er kanskje minst like viktig for å sikre videre utvikling av HAB. Figuren under er hentet fra forskningsartikkelen Patients’ satisfaction with heroin-assisted treatment: a qualitative study

Les mer om studien på ous sin nettside

Les forskningsartikkelen ved å klikke her