Internhenvisninger fra Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) står for halvparten av henvisningene så langt, forteller Kine Haugen, seksjonsleder ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og styremedlem i Fagrådet. Hun understreker at folk møter til avtaler selv om rammene er stramme med oppmøte to ganger daglig. Så langt har de fått gode tilbakemeldinger på tilbudet og pasientene forteller at medisinene treffer godt. 

Det har skjedd mye positivt på kort tid og det er veldig gøy!

Kine Haugen 

Forventer opp mot 100 pasienter

Lokalene på OUS er planlagt for opp mot 100 pasienter. Ved utgangen av april vil HABiO ha 30 pasienter i aktiv behandling.

- For å sikre forsvarlig behandling opp mot bemanningsfaktor og organisering for øvrig, ser vi behov for å sette en inntakspause på dette antallet frem til medio august, sier Kine Haugen. Dersom kapasiteten endrer seg før dette, vil vi selvfølgelig ta imot nye pasienter tidligere. Fra oppstart og fram til nå har HABiO hatt i snitt to nye pasienter i uka. Behandlingsformen er ny for alle involverte og det trengs tid for å høste erfaringer, få trygghet, tilpasse og tilrettelegge arbeidsoppgaver og behandlingen best mulig, sier hun. 

3. januar 2022 åpnet prøveprosjektet med heroinassistert behandling i Oslo (HABiO). Tilbudet er en utvidelse av legemiddelassistert behandling (LAR) og holder til i bygg 50 på Ullevål sykehusområde.

Allerede i gang med tannbehandling

Alder på pasientene strekker seg fra 25 til 67 år, med et gjennomsnitt på 47,4 år. Allerede er flere av pasientene i gang med tannbehandling, samarbeid med IPS og andre typer hjelpetjenester - resultater som få hadde sett for seg ville komme så raskt. 

Er det noen paradokser, spør vi Haugen. - Ja, flere av pasientene tematiserer at andre legemidler enn de ordinære LAR-legemidlene kunne hjulpet dem, sier hun. Hadde enkelte av pasientene fått tilbud om Dolcontin (x 3 daglig) hadde de kanskje ikke behøvd pasientplassen på HABiO, som jo for de fleste innebærer injisering. Per i dag er det stor avstand mellom LAR og heroinassistert behandling rent medikamentelt. På den annen side har de færreste prøvd ut Dolcontin innenfor trygge forutsigbare rammer, og dermed kan bildet av dette medikamentet være farget av andre forhold, sier hun. Uansett er hun glad for pasientenes tilbakemeldinger om at HABiO bidrar til å roe ned livet, gir dem mer overskudd i hverdagen og tar vekk den kontinuerlige frykten for å bli liggende abstinent og syk. 

Våre nye medarbeidere gjør en fantastisk innsats på en arbeidsplass der alt fortsatt er nytt hver eneste dag!
Kine Haugen

Se videoen om HABiO som ble publisert av Helse- og omsorgsdepartementet sist uke ved å klikke her.

Heroinassistert behandling i Helse Bergen starter også opp i disse dager i Skutevikenklinikken i Nye Sandviksvei. De har noen utfordringer med lokaler og vet allerede at de må flytte etter en periode. Det blir uansett spennende å følge de to tilbudene i tiden som kommer.