- Hør, hør hva Per sier, dette må dere ikke glemme!
Mimmi Kvisvik forteller på inn og utpust hvordan hun og Per Isdal møtte unge studenter under FO-studentenes konferanse om vold og trusler for noen få uker siden.

Eller - nærmere bestemt - arvesølvet og gullungene, som Mimmi Kvisvik kaller studentene. 

Hun understreker at tryggheten i å være fagorganisert er viktig om ulykken først er ute. Nå er utfordringen å få studentene til å eie budskapet på sine premisser. FO er klare for modernisering av både formaliteter og strukturer, sier hun. 

De som står opp for tryggheten til andre, trenger også noen til å stå opp for seg. Det er der fagforeningene kommer inn i bildet.
Mimmi Kvisvik

Seks råd til folk i farlige yrker

Per Isdal, psykologspesialist og forfatter, har jobbet med menn som utøver vold i hele sin yrkeskarriere. For FO-studentene holdt han det foredraget han selv skulle ønske han hadde hørt da han var student - som villle hjulpet han med å forbedede seg bedre til alt som fulgte.

For Isdals historie handler om at det tok mange år før han skjønte hva som skjedde med han. Han ble plaget av mareritt, flashback om overgrep mot barn, irritabilitet både hjemme og på jobb, forakt for klientene sine og orket ikke folk etter arbeidstid. Til slutt ble han sykmeldt i en lengre periode. 

Mange har fått rådet «Ikke ta med deg jobben hjem!» Verdens mest ubrukelige råd, ifølge Isdal. Det finnes ikke noen knapp for å skru av det fredag ettermiddag. 

Per Isdal har seks råd til framtidas helse- og sosialarbeidere:

 1. Bytt jobb jevnlig
 2. Velg arbeidssted, ikke la arbeidsstedet velge deg. Og vær for guds skyld fagorganisert
 3. Stopp opp innimellom og minn deg selv på hva slags jobb du har
 4. Ha vareopptelling, tenk på deg selv som butikk
 5. Du må ha leirbål - modige "krigere" trenger å ha et sted der de kan innrømme frykt og gråte over tapene
 6. Ha et liv utenom jobben og pass på å ikke være så flink til alt

Dere får Norges farligste jobber. Dere burde grue dere.
Per Isdal til FO-studentene

Er den kollektive kraften svekket?

Det å stå stødig sammen i en fagorganisasjon er ikke like høyt prioritert som før. Organisasjonsgraden vipper 50 prosent, enda færre i privat sektor. Årsaken finner vi kanskje i samfunnsutviklingen som peker i en individualistisk retning der du skal klare deg selv, sier Mimmi Kvisvik. 

En annen årsak kan være framvekst av kommersiell virksomhet i alle sektorer, noe som kanskje gir en annen lederfilosofisk tenkning, sier hun.     

Vi trenger å få fram tryggheten i å være fagorganisert. Sammen har vi politisk påvirkningskraft. Gjennom oss kan en få fremmet synspunkter som en ikke nødvendigvis får fram i linja. Vi står stødigere sammen!
Mimmi Kvisvik

Fagbevegelsen har betydd mye for byggingen av Velferdsnorge

Fagbevegelsen har betydd mye for den norske velferdsmodellen. Det har vært en lang tradisjon med tett samspill mellom ledelsen i bedrifter og fagorganisasjone. 

Kraften i den norske modellen er svekket og Forsvarets lederskole er nå den eneste jeg vet om som inkluderer kunnskap om Hovedavtalen i sitt pensum! Mimmi Kvisvik

Nå går FO for en topp 3 prioritering: 

 1. Sikre finansiering av barnevernreformen.
  Barnevernet er underfinansiert i utgangspunktet og trenger å få styrket bemanning og sikre fullfinansiering
 2. Helhetlig gjennomgang av NAV.
  Mange opplever NAV som en labyrint og det er behov for en gjennomgang av kompetansesammensetning og organisering. Målet om én dør inn har for mange blitt til opplevelsen av en låst dør. Tilgjengelighet er avgjørende for å forebygge - samtidig må en ny tiltaksplan for risiko og opplæring på plass. "Gniene satser, plexiglass og låste dører er ikke løsningen på inkludering og fellesskap", sier Kvisvik. Vi trenger å få det sosiale perspektivet på dagsorden igjen!
 3. Større innsats for utviklingshemmede.
  Per i dag er det kun ti prosent dekning av vernepleierutdannede som jobber med utviklingshemmede. Målet er å øke studieplassene med 200 for å svare ut mangelen på 20 000 ansatte.

Vi takker for praten og oppfordrer både studenter og ansatte i rusfeltet om å fagorganisere seg!