Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen møtte 5. januar vårt sekretariat sammen med fire av sine seniorrådgivere; Ida H. Brenna, Jonas Uchermann, Tore Sørensen og Torbjørn Brekke. 

Møtet var en oppfølging av møtet 14. juni, hvor overskriften er konkrete innspill til regjeringens forebyggings- og behandlingsreformer, og en åpen dialog om utfordringsbildet både innen rusbehandling og forebygging. Ett av innspillene fra juni er allerede blitt iverksatt. Ingen skal avvises i BUP, alle som blir henvist skal få en vurderingssamtale.

Departementet er i full gang med skrivearbeidet knyttet til ny forebyggings- og behandlingsreform. I tillegg kommer en ny opptrappingsplan for psykisk helse. 

2022 var et år for grundige forberedelser, sa Rønning-Arnesen. 2023 blir i større grad et år der vi skal utføre vår politikk. 

Blant våre løpende oppgaver var Ellen Rønning-Arnesen spesielt interessert i koordineringen av bruker- og pårørendenettverket. Hun ønsker en tettere dialog med nettverket, noe vi selvsagt vil følge opp. Neste møte i nettverket er allerede 3. februar og et framtidig møte med statssekretæren vil være på agendaen.  

Statssekretæren var videre opptatt av minoritetsperspektivet der vi ga flere tips om hvem hun kunne henvende seg til, for å få god og oppdatert kunnskap på området.

Dere som har meldt dere på fagkonferansen Hjertet og rus 18.-19. januar, vil møte statssekretær Ellen Rønning-Arnesen når hun innleder på konferansens første dag under tittelen "Uten hjertet stopper ruspolitikken".

Se info om program og påmelding ved å klikke her.