• Fagkonferansen godkjennes som 13 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister
  • Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Hjertet og Rus. Balansekunsten mellom kunnskap, organisering, empati og penger er krevende både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Hva må egentlig til for å nå ut til unge og voksne mennesker i vanskelige livssituasjoner? 

Påmelding

Klikk her for påmelding

Program

Onsdag 18.januar

10.00 – 10.15    Velkommen
Uten hjertet stopper rusfeltet
Anders Dalsaune Jansen, styreleder Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

10.15 – 10.45    Uten hjertet stopper ruspolitikken
Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

10.45 – 11.30    Hjertet og rus
Fanny Duckert, professor i psykologi, klinisk spesialist

11.30 – 12-30    LUNSJ

12.30 – 13.00    RO/URO
Marthe Walle, artist og sykepleier ved rusakutten, Helse Bergen          

13.00 – 13.30    Hjertehelse og rusbruk
Torgeir Gilje Lid, lege og forskningsleder Korfor, Helse Stavanger

13.30 – 14.00    Narkotikabruk og straff. Riksadvokatens vurderinger i en ny tid
Olav Helge Thue, førstestatsadvokat, Riksadvokaten

14.00 – 14.20    Pause

14.20 – 14.40    Hjertehelse - Idrett gir mestring, inkludering og lagånd
Morten Nyborg, leder, Idretten skaper sjanser

14.40 – 15.00    Hjertehelse - Natur gir mening, mestring og skaper relasjoner
Are Lerstein, leder, Medvandrerne

15.00 – 15.20    Hjertehelse - Trening som medisin i behandling
Einar Furulund, PhD- stipendiat, Korfor Helse Stavanger og Bergen Addiction Research, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus

15.20 – 15.30    Pause

15.30 – 15.50    FACT UNG – bedre tverrfaglig innsats til unge med sammensatte vansker
Siv Skotheim, forsker, Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung, Norce

15.50 – 16.10    MO Ung – en modell for god hjelp i kommunen
Lisbeth Skibenes, leder MO Ung, Stavanger kommune
 

16.10 – 16.30    Oppsøkende sosial arbeid - nødvendig hjelp til riktig tid?
Joachim Bjerkvik, leder Utekontakten, Bergen kommune

16.30 – 16.50    URO (Ung Rus Oppdagelse) – en modell for god hjelp i spesialisthelsetjenesten
Natasha Fuglebakk, teamkoordinator URO Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen

19.00       Middag med utdeling av Fagrådets pris for Godt rusfaglig arbeid 2022.

Torsdag 19.januar

09.00 – 09.30    Empati fremfor sympati – hvorfor det er viktig med et brukerstyrt hus i Bergen?
Marianne Cook Pierron, daglig leder, Huset
Morten Sommerbakk, erfaringskonsulent, Huset og leder i FHN Vestland

09.30 – 10.00    Empati fremfor sympati – erfaringskompetanse i kommunale tjenester
Siren Thuen Thomesen, brukerspesialist i FACT Sandnes kommune, Mestringsenheten

10.00 – 10.15    Pause

10.15 – 10.45    Balansekunsten i endringsarbeid
Helge Stikbakke, leder, Sollia kollektivet

10.45 – 11.30    Å sette sammen bitene – å vokse opp med rus og vold
Martin Eia-Revheim, forfatter og kulturpersonlighet i samtale med Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av Rusmisbrukere. Samtalen ledes av Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

11.30 – 12.30    Lunsj

12.30 – 13.00    Miljøterapi og relasjoner – betyr det noe?
Astrid Helene Skatvedt, professor, Universitetet i Sør-Øst Norge  

13.00 – 13.30    Samisk kultur, identitet og balansekunst
Reidun Boine, fag- og kvalitetskonsulent og Ellen Ingrid G. Eira, enhetsleder døgnenheten, SANKS/ Finnmarkssykehuset   

13.30 – 14.00    Hjerte, kultur og identitet - i arbeidet med minoritetsungdom   
Moses Deyegbe Kuvoame, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge

14.00 – 14.15    PAUSE

14.15 – 14.30    Musikkterapi i spesialisthelsetjeneste og hverdagsliv – filmpresentasjon
Torhild Kielland, rådgiver, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

14.30 – 15.00    Rus og menneskerettigheter
Eivind Digranes, rådgiver, Norges institusjon for menneskerettigheter

15.00 – 15.45    Hvorfor har rus så stor plass i kultur og samfunnsliv?
Vigdis Hjort, forfatter

Påmelding

Klikk her for påmelding