Omkamp om rusreformen kalte noen dette. Resultatet er mest sannsynlig gitt, forslaget vil ble stemt ned når det kommer til behandling i Stortinget.

Fagrådet deltok på høringen med både skriftlig innspill levert komiteen noen dager før høringen og muntlig innspill på høringsdagen.

For Fagrådet er det viktig å trekke de lange linjene fra begynnelsen av 2000-tallet hvor rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten og ruspasientene fikk pasientrettigheter i 2004. Dette skjedde ikke uten sverdslag. Mange ville den gangen at langtids døgnbehandling, spesielt de som hadde en sosialfaglig tilnærming, skulle bli en kommunal oppgave. Pasientrettigheter for rusavhengige ble motarbeidet. Siden er det gjennomført flere opptrappingsplaner som har styrket feltet, med særlig fokus på det kommunale rusarbeidet. Dette har vært en god utvikling.

Med disse endringene erkjenner vi at avhengighetsproblemer er et helseproblem og ikke et kriminalitetsproblem. Da må neste steg være å fjerne straffen for å bruke narkotiske stoffer. De som bruker rusmidler må møtes med hjelp fremfor straff. Den hjelpen må ytes av helse- og sosialarbeidere nær der innbyggerne bor.

Fagrådet støttet reformen i 2021 og støtter også forslaget i år. I vårt skriftlig innspill har vi pekt på at det finnes både skeptikere og motstandere av forslaget i vår medlemsmasse. 

Fagrådet støtter opp om en kunnskapsbasert kvalitetsreform innenfor forebygging- og behandling. Det arbeidet bidrar gjerne Fagrådet inn i, men ikke som et alternativ til en avkriminalisering. Ja takk, begge deler!

Det skriftlige innspillet kan du lese ved å klikke her (PDF, 163KB) og det muntlige her (PDF, 63KB)

Hele høringen finner du på Stortingets nett-TV.