Folk med rusproblemer trenger ikke straff, men hjelp. Så selv om forslaget til rusreform ble nedstemt av Stortinget var det likevel et flertall for noen små endringer i straffeloven. Blant annet å fjerne fengsel som straffereaksjon for mindre narkotikalovbrudd.

Diskusjonene og debattene om rusreformen har satt spor i flere politidistrikt. Oslo-politiet er blant dem som har endret måten de håndterer folk med rusproblemer på.

Men vi ønsker å ta steget videre i Oslo, i form et pålegg om rådgivning og behandling som skal erstatte en straffereaksjon for besittelse av stoff. 
Hassan Nawaz, helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre til VG

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for sosiale tjenester i Oslo, og sier til VG at Oslo skal være en pådriver for at rusproblemer møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester, ikke bøter og straff. I mars i fjor fikk forslaget til rusreform støtte fra 58 av 59 representanter i Oslo bystyre. Også de nye regjeringspartiene Ap og Sp i Oslo støttet reformen, Bare KrF stemte imot. I byrådserklæringen har Oslo byråd sagt at de «vil følge opp rusreformutvalget og være pilot for nye forsøk som kan bedre livssituasjonen for rusavhengige». 

Arild Knutsen, leder i foreningen for human narkotikapolitikk, gir full støtte til et forsøk og sier til VG at: – Oslo kan bli utstillingsvindu for god rusforebygging. Det er spennende og veldig konstruktivt å foreslå Oslo som prøvefylke for rusreformen.

Oslo Høyre vil om kort tid fremme et forslag der de ber bystyret og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om å kontakte den nye Støre-regjeringen for å få avtalt at Oslo kan gå videre med en reform lik den Stortinget stemte ned.

Hvorvidt det er praktisk mulig å ha et pilotprosjekt med eget lovverk for hovedstaden gjenstår å se. De fleste juridiske stemmer i debatten mente at differensiering mellom "tunge og lette" rusbrukere ikke er mulig. Om det er mulig å skille på kommunegrenser vil den videre behandling av saken vise.