Alle som møtte opp visste at Rusreformen vil bli nedstemt av Stortinget 3. juni, men det stoppet ingen. Rusreformen har tent en kampvilje uten sidestykke i ruspolitikken, både i det sivile samfunn, blant politikere, brukerorganisasjoner, blant mange ansatte i rusfeltet og blant folk flest. 

Vi finnes og vi krever en rusreform og vi har ikke tenkt til å gi oss før vi blir hørt!
Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Straff rammer skjevt

Straff rammer skjevt - var et budskap som mange av appellantene trakk frem. Den ene etter den andre understreket med eksempler hvordan en ikke trenger å være rusavhengig for å ta skade av straffepolitikk. 

Det sterkeste var kanskje Forandringsfabrikken med sine unge proffer Dania og Leon, som med berørte stemmer, sa at barn og unge trenger voksne med varme hjerter når de har det vanskelig - ikke straff.

Avkriminalisér!

Taktfast fikk leder av FHN Arild Knutsen med seg urutinerte demonstranter til å både løfte armene og rope. I mange år har han arbeidet for avkriminalisering og responsen var stor da han blant annet pekte på hvordan helseminister Bent Høie har fått støtte fra både FN og WHO for målet med rusreformen. - Da er det kjipt å tape muligheten nå fordi Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vender tommelen ned. Til Støre hadde han et tydelig budskap: Det er helt utrolig at Støre velger å lytte til Trygve Slagsvold Vedum, Jan Bøhler og Sylvi Listhaug i stedet for til WHO og FN!

Sammen med leder for RIO, Kenneth Arctander Johansen fikk Arild Knutsen Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid i 2020. Begge med bakgrunn i deres utrettelige innsats for rusreformen. Kenneth Arctander Johansen holdt kveldens første appell og lot ikke sjansen gå fra seg til å spre både håp og kampvilje for tiden som kommer. - Dette er bare begynnelsen, sa han. Vi kommer til å vinne til slutt!

Guri Melby fra Venstre fulgte opp håpet og understreket gleden over mengden som nå har sluttet seg til arbeidet for en rusreform. - Det gir virkelig håp, sa hun.

- Det er lett å sloss når du har sannheten i ryggen!

Sveinung Stensland fra Høyre var rakrygget og tydelig i sin appell. - Vi gjør dette fordi dette er rett, slo han fast. - Vi har kunnskapen på vår side. Nå blir dette en tapt mulighet, men kampen er ikke tapt! Vi har løftet en viktig debatt og jeg skal fortsette å jobbe for dette i neste Stortingsperiode!

Nicholas Wilkinson fra SV fulgte opp: - Før var det bare hvisking om ruspolitikk. Nå hører de roping! Vi er ikke ferdig med kampen. Ikke mist motet! Neste gang skal vi sammen vinne! Både MDG og Rødt stilte også opp med gode appellanter. 

Mange organisasjoner støttet demonstrasjonen, blant annet Norsk Sykepleierforbund, Kirkens bymisjon, Tyrilistiftelsen og ikke minst Oslo Ap og Bergen AP.

Leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen holdt også en kort appell foran Stortinget

Her følger appellen i sin helhet:

Det blir ingen rusreform i 2021
Debatten om en lovendring har tatt veier det var vanskelig å forutse.

Intensjonen om å gå fra straff til hjelp – som jeg opplever de fleste er enig om - blir ikke gjennomført.

I 2004 ble brukere av rusmidler en del av helsetjenesten og fikk pasientrettigheter. Det skjedde 2 år etter somatikk og psykisk helsevern. Det var motstand, reell motstand mot at ruspasienter skulle får samme pasientrettigheter som for eksempelhjertepasienter.

Nå 17 år senere, hør 17 år senere, har vi endelig anledning til å forlate straffesporet og la hovedansvaret bli tillagt helsetjenesten.

I morgen vil et flertall i Stortinget stemme mot dette.

Rusreformen handler i bunn og grunn om hvordan vi skal møte våre medborgere og da i særdeleshet de medborgere som bruker illegale rusmidler.

Det er IKKE noe folkekrav om en rusreform i 2021 skriver flere politiske kommentatorer skrevet de siste dagene.

Nettopp derfor - nettopp derfor er det en politisk oppgave å stå opp for dem som trenger storsamfunnets hjelp – denne gang er det brukere av illegale rusmidler.

Det krever et godt kunnskapsgrunnlag og det krever mot.

Kunnskapsgrunnlaget er til stede. Stortingsflertallet mangler mot.

Mot til å gjøre endringer som går på tvers av det vi har blitt lært til og trodd på kan gjøre vondt!

For oss i Fagrådet, flertallet i Fagrådet, har ønsket om å gå fra straff til hjelp vært en sak i mange år.
Vi vet også at et stort flertall blant de som arbeider i rusfeltet ønsker reformen velkommen og ikke minst vet vi at de fleste brukerorganisasjonene vil dette.

Vi ønsker at flere skal få hjelp og at de ber om hjelp tidlig nok. Eller at de «får hjelp for seint så tidlig som mulig» som daværende helseminister fra Arbeiderpartiet, Bjarne Håkon Hansen, sa under lanseringen av Samhandlingsreformen.

Tillit og dialog er to vesentlige og nødvendige begreper for å få til endring. Innenfor forebyggende arbeid understrekes det ofte at hvis tillit og dialog blir borte så blir det vanskelig å få til endring.

Trussel om straff eller straff står i skarp kontrast til tillit. Brukere av illegale rusmidler har lavere tillitt til hjelpeapparatet enn andre.

Det er også påfallende at mange har så manglende tillit til kunnskapsgrunnlaget i denne saken og ikke minst til brukernes egne erfaringer.

Det er ikke slik at ved avkriminalisering så vil stigmatisering og krenkelser bli borte. Men det vil bidra til å redusere stigmatisering og krenkelser. Fra Portugal hvor inspirasjonen til rusreformen kommer fra, er det redusert stigmatisering som ofte trekkes frem som det viktigste poenget.

Så for oss i Fagrådet vil arbeidet med å gå fra straff til hjelp fortsatt være en prioritert oppgave inntil folkekravet om avkriminalisering kommer.