Formålet med reformen er å gå fra straff til hjelp, redusere stigma og de utilsiktede negative følgene av straff. Det vil være hensiktsmessig med helsemessig oppfølging og mulighet til tidlig intervenering, skriver regjeringen.

Regjeringen slår videre fast at narkotika fortsatt skal være forbudt. Politiet vil fremdelse ha anledning til å ransake ved mistanke om bruk av narkotika. Ransakelsen gjelder både personen og vedkommendes eiendeler. Det er først og fremst reaksjonform fra samfunnet, på bruk og besittelse til eget bruk, som endres.

Trakk frem Arild Knutsen

Under dagens pressekonferanse, hvor Guri Melby og Bent Høie la frem forslaget, trakk de frem flere enkeltpersoner som har stått i bresjen. Først og fremst leder i Foreningen human narkotikapolitikk Arild Knutsen som i mange år har kjempet for avkriminalisering. Bent Høie takket Arild Knutsen for utrettelig innsats og for at han aldri har gitt opp.

Høie takket også Ninni Stoltenberg for sin åpenhet og Thorvald Stoltenberg for arbeidet med Stoltenbergrapporten, og leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen for sin innsats i NOU-utvalget. 

Terskelverdier

Et av de enkeltpunktene I NOU-utvalgets forslag som det kom mest reaksjoner på, var terskelverdiene. Regjeringen foreslår å senke terskelverdiene for hvor store mengder narkotika en kan oppbevare til eget bruk uten at det blir straffbart. 
Regjeringen foreslår (NOU utvalget i parantes):
2 gram heroin (5 gram)
2 gram kokain (5 gram)
2 gram amfetamin (5 gram)
GHB, GBL og 1,4-butandiol 0,5 dl (1 dl)
MDMA 0,5 gram (1 gram)
10 gram cannabis (15 gram)
Khat 500 gram (2 kg)
Legemidler 15 rusdoser (25 rusdoser)

Blir du tatt med mengder mellom disse to verdiene foreslår regjeringen at det skal møtes med påtaleunnlatelse, for personer med utviklet avhengighet foreslås det en betinget påtåleunnlatelse  Mengder utover dette vil straffes på samme måte som i dag.

Rådgivende enhet

Regjeringen foreslår også at oppmøtet i rådgivende enhet skal være obligatorisk og hvis en ikke møter kan en ilegges et gebyr. Gebyret settes til to ganger rettsgebyret (1198 kroner) og det vil være 2398 kroner. Det blir kommunen som får ansvaret for å innkreve gebyret. Gebyret må ikke forveksles med tidligere bøter, understeket Høie. Gebyrene skal være skjønnsbasert og er ikke ment for dem som allerede har et kjent økonomisk problem, avhengighets- eller psykisk helseproblem. 

Personer med utviklet avhengighet skal slippe å bli henvist til rådgivende enhet. Kommunene må opprette funksjonen rådgivende enhet, men det må ikke opprettes en enhet. Det åpnes også for interkommunalt arbeid.

Selv om det er plikt til å møte i rådgivende enhet er det frivillig å ta i mot hjelpen som tilbys. Helsehjelp er frivillig i Norge og slik vil det fortsatt være. Er det fare for liv og helse er allerede bestemmelser om bruk av tvang dagens lovverk.

Opp til Stortinget

Nå skal saken behandles i Stortinget og avgjøres før sommeren. Det er ikke et klart flertall for reformen i dag. Det ser i dag ut som Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen for å sikre et flertall etter at FrP ikke lenger føler seg forpliktet av Granvolderklæringen. Nå skal Helse- og omsorgskomiteen behandle Stortingsprop 92 L før den går til votering. Den behandlingen blir helt sikkert fulgt med argusøyne av mange. 

Fagrådet støttet i sitt høringssvar intensjonen og retningen i forslaget. Det er viktig og riktig å gå fra straff til hjelp. Regjeringen har i sitt forslag tatt hensyn til en del av innvendingene som kom i høringsrunden. Hvorvidt dette gjør reformen mer akseptabel for skeptikere og motstandere gjenstår å se.

Fagrådet vil drøfte dette og andre problemstillinger på vår høringskonferanse 3. mars:

Klikk her for å se konferanseprogrammet

 

Priser & betingelser

Høringskonferansen er gratis for alle.

Høringskonferansen hadde innledningsvis en påmeldingsavgift, men denne er fjernet. Vi ønsker å imøtekomme sterke fronter i debatten med en åpen, kunnskapsbasert og bred debatt som er tilgjengelig for alle. Sendingen vil være åpen for alle både fra vår YouTube kanal og vår Facebook-side @rusfeltet

Påmelding

Alle som allerede har meldt seg på får tilsendt lenke til YouTube-sendingen på forhånd.
De og alle andre kan også klikke dere rett inn på sendingen via denne lenken: https://youtu.be/hwsasS9hIAQ

Vi gjør oppmerksom på at det er en full dagskonferanse og ikke et kortere webinar. Sendingen starter 09.30 og varer til 15.00.

Påmelding er nå ikke nødvendig.