Myte at én av tre personer med rusproblemer er kvinne?
I Norge har vi i mange år slått fast at rusproblemer rammer menn i større grad enn kvinner. Grovt sett er én av tre pasienter med rusproblemer kvinne. Motsatt mønster finner vi innen psykisk helsevern der to av tre pasienter er kvinner. Neppe tilfeldig og kanskje et resultat av samfunnets forventninger til kjønn, smerteuttrykk og hjelpebehov? Men handler det også om at mange kvinner skjuler rusproblemer og kunne hatt stort utbytte av et nettbasert tilbud som er fleksibelt nok til å kombinere med jobb og familieliv?

"Jeg trenger ikke forklare sjefen min.."
Det Nederland har erfart er at de når ut til mange flere kvinner når kvinnene kan hente hjelp via online rusbehandling. På Fagrådets studietur i juni besøkte vi Novadic-Kentron i Vught (bildet) der én av kvinnene beskrev tilbudet slik (fritt oversatt): "Jeg synes online-behandling er en fantastisk form for hjelp. Jeg trenger ikke å forklare sjefen min, jeg kan jobbe med det så ofte jeg vil, og jeg lærer mye om meg selv. Annenhver, eller hver tredje dag kryper jeg en halvtime bak PC-en. Jeg jobber med oppgaver og svarer online. Dette har gitt meg et klart bilde av fallgruvene mine, slik at jeg nå kan stoppe dem".

Hva med Norge?
I Norge hadde Stiftelsen Bergensklinikkene for noen år tilbake nettbaserte tester og selvhjelpsprogram hvor du anonymt kunne få hjelp til å håndtere milde til moderate rusproblemer. En god veileder for mange finner vi på rusfrihverdag.no. Nettbaserte tester som alkoholenhetskalkulator finnes på snakkomrus.no

Vi vil gjerne bli oppdatert på om det er andre tilgjengelige nettbaserte program og behandlingstilbud.