Vi er på studietur i Nederland og har besøkt tre store behandlingsinstitusjoner for avhengighet. På Jellinek i Amsterdam har de forsket på hvordan krav om røykeslutt parallelt med tilbud om annen rusbehandling påvirker resultatene.

Jellinek har funnet ut at røykeslutt gir 25 % økt sjanse for bedre recovery og også rusfrihet for sine pasienter. Både Jellinek, Novadic-Kentron i Vught, og Brijder i Haag krever at institusjonene er røykfrie for både ansatte og pasienter.

En nasjonal strategi i Nederland ønsker "en tobakksfri generasjon"

Jellinek, Novadic-Kentron og Brijder behandler mer enn 28 000 pasienter i året
Halvparten av pasientene behandles for alkoholavhengighet. Det er en økende andel pasienter som oppgir cannabis og MDMA som sitt hovedrusmiddel. Et fåtall bruker heroin.

Tenker helhetlig på helse
Mens vi i Norge ofte tenker at vi ikke kan "ta fra" pasientene sigarettene i tillegg til alle de andre rusmidlene, tenker behandlingsinstitusjonene vi besøkte helt omvendt.

Mens pasientene er i trygge kompetente omgivelser med tett oppfølging både på somatisk og psykisk helse håndterer de avhengighet til alle rusmidler, inkludert nikotin. Pasientene er godt forberedt på dette før behandlingstart.

 

I Norge har vi startet en nær beslektet diskusjon om tiltak for å forhindre det faktum at folk med rusproblemer dør 15-20 år tidligere enn den øvrige befolkningen.

Røyking er årsak til mange helseskader og Lars Lien, leder av Nasjonalt kompetansesenter ROP, er en av flere som har bidratt til å belyse mangelen på oppfølging av somatisk helse.

Nederland har valgt å satse på en nasjonal strategi der målet er "en tobakksfri generasjon". Strategien inkluderer alle og signaliserer at dette er noe alle nederlendere kan få til. Signalet er kanskje spesielt viktig for folk med rusproblemer fordi deres somatiske helse ofte er i større risiko enn i den øvrige befolkningen.