22.-23. august arrangerer Korus Sør en slik konferanse i Sandefjord. Det er Tommy Sjåfjell, brukerrepresentant og styremedlem i Fagrådet, som er faglig ansvarlig for konferansen. Til daglig er Tommy i tillegg til å være brukerrepresentant for A-larm, ansatt som spesialrådgiver i Korus Sør.

For oss som kjenner Tommy vet vi at han er særlig opptatt av problemstillingen og mener alkohol får for liten oppmerksomhet. For ett år siden skrev han en kronikk om alkoholutfordringene i samfunnet på rusfeltet.no, "En godt varslet katastrofe".

På mange måter er det en annerledes ruskonferanse, der målet ikke er å snakke om avhengighet men hvordan skal vi tematisere bruk og helseskadelig bruk i møte med brukere og pasienter. 

- Det er flere årsaker til at jeg lenge har ønsket å ha en egen og spisset alkoholkonferanse, forteller Tommy til oss.

  • Alkoholbruk er en medvirkende faktor til innleggelse bak hver fjerde sykehusbehandling.
  • Alkoholproblemer er svært underbehandlet, vi behandler kun sju prosent av innbyggerne som har utfordringer.
  • Mange ansatte i tjenestene synes det er utfordrende å  tematisere «vanlig» bruk og misbruk uten å moralisere eller snakke om avhengighet.
  • Behov for økt kunnskap og kompetanse om alkohol, skader og intervensjoner i alle relevante tjenester, kompetansebehovet er høyest hos personer som jobber utenfor rusfeltet. 
  • Alkoholrelaterte skader er en voksende utfordring i hjemmebaserte tjenester.

Vårt mål med konferansen er at deltakerne sitter igjen med kunnskap og verktøy til å møte problematikken bedre. Hvis vi lykkes med det, vil det bidra til helsegevinst for brukere og pårørende gjennom tidligere intervensjoner, sier Tommy som gleder seg til dagene i Sandefjord.

Hvis du har lyst til å delta på konferansen kan du melde deg på ved å klikke her.