Hvorfor snakker vi ikke mer om alkoholens skyggesider med de enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnadene - og hvem tør å ta opp dette som en sak i valgkampen, spurte bruker- og pårørendenettverket på rusfeltet en gruppe politikere og Norsk Sykepleierforbund denne uka. 

Deltagere i panelet var nestleder i Norsk Sykepleierforbund Kai Øyvind Brenden, statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Tommy Sjåfjell A-larm, fagleder i Pårørendealliansen  Anne-Grethe Terjesen, stortingsrepresentant Hege H. Liadal (Ap), stortingsrepresentant Geir Sigbjørn Toskedal (KrF). Samtalen ble ledet av rådgiver Torhild Kielland i Fagrådet.

Krever mot å fremme en restriktiv alkoholpolitikk

Hvorfor snakker vi ikke mer om skadevirkningene? Vi må kunne snakke fordomsfritt om alkohol uten å få merkelappene av å surve eller være moralist.

Et av hovedtemaene ble mot. Å fremme argumenter for en restriktiv alkoholpolitikk krever modige politikere. Det ble trukket sammenligninger til Høybråten og røykeloven, mediastormen og mengden av hatmeldinger han stod i. Få år senere er det ingen som betviler viktigheten av lovendringen - for folkehelse generelt og for individuelle helsegevinster. Takknemligheten har vært stor.

Alkohol er kanskje annerledes?

Ingen vil leke med folk som surver. Vi blir beskyldt for å være festbrems. Men vi har fremmet mange gode forslag. Alkoholfrie soner må komme. Det er et ja-perspektiv vi jobber for ikke et forbudsperspektiv.   
Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Alkohol havner uansett partitilhørighet ofte som et virkemiddel i politisk hestehandel. Dette til tross for kunnskapen om at én av fire sykehusinnleggelser er alkoholrelatert og at mange barn, venner og familie er skadelidende.

Selv om Norge på mange områder har en ansvarlig alkoholpolitikk, betyr ikke dette at vi ikke har utfordringer, eller kan bli bedre. For to år siden sa helsedirektoratet at vi de neste ti årene i Norge, forventer 11.000 dødsfall knyttet til alkoholbruk. I tillegg er alkohol overrepresentert i skader, selvmord og selvmordsforsøk. 
Tommy Sjåfjell, sitat fra artikkelen "En veldig godt varslet katastrofe"

Klikk her og se hele arrangementet i streamingopptak på vår Facebook-side

 

Filmpremiere

Vi feirer 30 år dette året og har i den forbindelse laget flere kortfilmer. Arendalsuka og #åpenrusscene var en flott arena for premiere på den aller første filmen om alkoholens skyggesider: