Det har vært mange bekymringer knyttet til økt arbeidsledighet og ensomhet under pandemien og hvordan dette kan bidra til økt bruk av alkohol og andre rusmidler. 1200 voksne mennesker, som nå har svart på FHI sin undersøkelse, svarer både ja og nei til denne bekymringen.

Mer konkret svarer tre av ti (29,9 prosent) at de drakk mindre de første månedene av pandemien, mens drøyt én av ti (13,3 prosent) rapporterte at de drakk mer. Resten rapporterer ingen endring i alkoholvaner. 

­– De som hadde et lavt konsum før pandemien, var mer tilbøyelige til å drikke mindre, mens de som hadde et høyt konsum før pandemien, var de som oftest rapporterte at de drakk mer under pandemien 
Jørgen Bramness, forsker ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

De vanligste årsakene til å drikke mindre var mindre samvær med venner og sjeldnere besøk på restaurant, bar, eller kafe. Viktige grunner som ble oppgitt til å drikke mer var behov for å unne seg selv noe godt og færre praktiske konsekvenser av å drikke mer, skriver FHI på sin nettside.

Klikk her for å lese hele artikkelen Alcohol Use during the COVID-19 Pandemic: Self-Reported Changes and Motives for Change