Med 45 lettleste sider gir den nye rutinehåndbpka en god og oversiktlig innføring i hvorfor og hvordan en kan lage seg faste rutiner for å snakke med eldre om alkohol og medikamentbruk.

Håndboka tar konkret for seg:

  • hvordan og hvorfor snakke med eldre om alkoholbruk
  • fakta om alkohol
  • hvilken funksjon alkohol kan ha for den enkelte
  • de vanligste skadevirkningene av alkohol hos eldre
  • hvilke problemer som kan oppstå når eldre kombinerer medisiner og alkohol
  • hva slags oppfølging det kan være hensiktsmessig å gi

I 2019 tok Korus Oslo initiativ til å starte opp et nytt prosjekt i samarbeid med hjemmetjenesten i Bydel Sagene, der målet var kompetanseheving av ansatte i bydelens hjemmetjeneste knyttet til alkohol og legemidler. Nettverk Eldre og Rus Oslo (NERO) baserer seg på et prosjekt i fire sentrumsbydeler sammen med Lovisenberg sykehus. Det er NERO som står bak håndboka sammen med KoRus-Oslo og Bydel Sagene.

Vi gratulerer forfatterne med et veldig godt verktøy i arbeidet med eldre og rusmidler. 

Klikk her for å kikke nærmere på håndboka  (PDF, 1MB)