De siste månedene har mange kontaktet oss for avklaringer knyttet til dilemmaer i møte med situasjoner der ansatte i helsetjenesten, venner, familie og noen ganger pasienten selv, ser at bruk av avtalt tilbakehold eller tvang er nødvendig.

Enkelte har hørt om Arbeidsmanualen for bruk av tvang og har spørsmål til hvor de kan finne denne. Andre har konkrete problemstillinger knyttet til beslutninger, rettigheter og samarbeid. Vi svarer gjerne.

Et ledd i å øke motivasjon for videre behandling

Om tvang eller avtalt tilbakehold er nødvendig, så må den blir gjennomført mest mulig skånsomt og etter intensjonen, om å være et ledd i å øke motivasjon for videre behandling - framfor å øke motstanden (som vi dessverre har sett kan bli konsekvensen dersom tvang består av oppbevaring, stillstand og "fengsel").

På vår nettside finner du Arbeidsmanualen sammen med relevant lovverk og en undervisningsvideo med rådgiver Torhild Kielland, laget av ROP TV.

Avhengighet - kan være tvang i seg selv

Et vedtak om tvang handler i dag ofte om at folk har stått i en svært vanskelig livssituasjon over lang tid, der bruken av en eller flere rusmidler har tatt helt overhånd over hverdagen.

Kommunikasjon og informasjonsbearbeiding hos pasienten kan være et stort problem.

Kunnskapen om hva alvorlige rusproblemer gjør med folks prioriteringer, tanker og atferd er bakgrunnen for lovbestemmelsene i Helse og omsorgstjenestelovens (hotl.) kapittel 10. Alvorlige rusproblemer kan oppleves som en tvang i seg selv – noe folk er fanget i – uten å være i stand til å ta imot hjelp. Dette kan forsterkes av lang tids feilernæring, søvnmangel, ikke-dødelige overdoser og kriser.

Avtalt tilbakehold er Helsedirektorates hovedanbefaling

Økt bruk av avtalt tilbakehold etter hotl. paragraf 10-4, er dagens hovedanbefaling i Helsedirektorates veileder om tvangstiltak overfor folk med rusproblemer.  

Helsedirektoratet legger spesielt vekt på å prioritere avtalt tilbakehold i situasjoner der pasienten selv ønsker dette ut fra tidligere erfaringer med behandlingsavbrudd.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.