Helseminister Ingvild Kjerkol fikk fredag beskjed fra statsminister Jonas Gahr Støre om å fratre sin stilling. Hvilket ettermæle Kjerkol får i rusfeltet, etter snart tre år som helseminister, er kanskje for tidlig å si. 

Helseminister Ingvild Kjerkol har kanskje ikke vært "rusfeltets minister", men hun har gjort noen viktige grep som å fjerne egenandeler i legemiddelassistert rehabilitering, planlagt en forebyggings- og behandlingsreform (som riktignok er blitt utsatt og fortsatt har ukjent publiseringsdato), løftet prioriteringen av psykisk helse - og i ord løftet kvalitet og prioritering av rusfeltet.

Vi skriver "i ord" ettersom ca 400 døgnbehandlingsplasser har forsvunnet eller planlegges fjernet i løpet av denne stortingsperioden. Ca 200 av disse knytter seg til avviklingen av Fritt behandlingsvalg noe som flere partier gikk til valg på å fjerne i 2021 og det ble gjentatt i Hurdalsplattformen. Disse skulle erstattes med gode tilbud i offentlig eller hos ideelle, noe vi så langt ikke har sett noe økning. Tvert om forsvinner ytterligere døgnbehandlingsplasser.

Midt i en tid der usikkerheten er stor i rusfeltet, står vi igjen ved et veiskille. Hvordan vil en ny minister forholde seg til reformarbeidet som Kjerkol har påbegynt?  Det er normalt at departementene varsler Stortinget hvilke saker som kommer i løpet av en sesjon. Så langt er Forebyggings og behandlingsreformen IKKE varslet. Hvis reformen ikke kommer før ferien, vil ny statsråd få anledning til å sette sitt preg på reformen, samtidig som reformen igjen utsettes.

Rusfeltet venter spent på hvem som blir Kjerkols etterfølger. For tiden, pr tirsdag 16.april, er det lavest odds på at næringsminister Jan Christian Vestre blir ny helseminister.  Uansett hvem det blir, er RHO klare for videre samarbeid med ny statsråd, annen politisk ledelse og departementsapparatet.